طراحی سایت

حوالجات ارزی

کلیه شعب بانک کشاورزی با توجه به عضویت فعال بانک کشاورزی در سازمان جهانی سوئيفت و بر اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران و همچنین مقررات پولشویی آمادگی صدور حواله های ارزی عهده سایر بانکهای خارجی یا داخلی و قبول و كارسازي حوالجات وارده از بانكهاي كارگزار داخلي يا خارجي را دارند. خدمات حواله جات برای ثبت سفارش هایی که مجوز ورود کالا دارند و قبلاًً کد تخصیص ارز از مرکز مبادلات ارز گرفته اند و یا حواله هایی که از محل حسابهای ارزی مشتریان باشد از طريق سيستم بانكي و يا از طريق صرافي هاي مجاز با هماهنگي قبلي شعبه با اداره كل خارجه انجام مي شود.