دات نت نیوک

حساب قرض الحسنه جاري اشخاص حقیقی

شرايط افتتاح حساب جاري براي ا شخاص حقيقي :

  بانك مي تواند با رعايت موارد زير مبادرت به افتتاح حساب جاري براي شخص حقيقي نمايد:

 • داشتن حداقل 18 سال تمام شمسي يا صدور حكم رشد از دادگاه صالحه
 • نداشتن سابقه چك برگشتي
 • نداشتن بدهي غير جاري
 • معرفي فردي به عنوان وكيل براي شخص خاص
 • تبصره – براي شخص حقيقي خارجي علاوه بر موارد فوق، داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه (پروانه ) اقامت دائم و يا اشتغال وشماره فراگير الزامي است .

مدارك لازم براي افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي :

 • حداقل سن18 سال تمام
 • ارائه درخواست كتبي
 • ارائه اصل كارت شناسايي ملي ، شناسنامه عكسدار
 • معرفي شخص يا اشخاص ( حقيقي يا حقوقي)به عنوان معرف كه مورد تاييد بانك باشند.
 • پاسخ مثبت بانك مركزي به استعلام بانك كشاورزي
 • تكميل فرم هاي مورد نياز در شعبه