دستورالعمل بروزرسانی وب سایت

هدف از ارائه این مستند ارائه دستورالعمل مناسب برای به روز بودن نرم افزار و به روز رسانی محتوای وب سایت و مدیریت آن است، با توجه به اینکه سیستم های مدیریت محتوا در دسترس بسیاری از افراد قرار دارد و طیف وسیعی از کاربران را در بر می گیرد و در نظر گرفتن امنیت در آن از منظر فرآیندی و فنی بسیار حایز اهمیت است.

ضمانت اجرایی

کلیه مدیران، کارکنان و پیمانکاران بانک که دامنه کاربرد رویه قرار می گیرند، موظف به رعایت مفاد این دستور العمل هستند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مطابق با رویه های انضباطی بانک با شخص متخلف برخورد خواهد شد

بازنگری

این مستند باید به صورت سالانه یا در صورت نیاز مورد بازنگری قرار گیرد

الزامات عمومی

در بخش هایی از وب سایت که اقدام به گرفتن نام کاربری و کلمه عبور می شود از پروتکل SSL  استفاده شود.بهتر است در تمامی بخش ها از HTTPS استفاده شود.

به روز رسانی Core و ماژول های مربوطه به صورت دوره ای ماهانه انجام شود.

اطمینان از چک کردن سامانه توسط آنتی ویروس انجام شود.

پس از هر ویرایش جدید لیست ماژول ها بررسی و به صورت ماهانه ماژول های غیر کاربردی شناسایی و حذف شوند.

قالب دلخواه شما