اولویت های راهبردی بانک در سال 1402

محور اول: ماموريت و رسالت بانک 

• اولويت دهي و تخصيص اعتبارات در حوزه امنیت غذایی کشور

• تامين مالي براي مديريت منابع و مصارف آب کشاورزي

• حمایت مالي از زنجیره ارزش در بخش کشاورزی

• تامين مالي براي توسعه کشاورزی دانش بنیان و هوشمند

• حمايت از تولید کالاهای اساسی و استراتژیک

• اجرای کشاورزی قراردادی

محور دوم: زير ساخت- تحول ديجيتال- خدمات و محصولات جديد

• مدرن سازی و افزایش توان سخت افزارها و فناوري هاي نوين

• توسعه زیرساخت های احرازهویت دیجیتال

• پياده سازي نقشه راه و برنامه استقرار تحول دیجیتال

•  تولید اپلیکیشن هاو محصولات جدید در حوزه خدمات ديجيتالي و الکترونیکي

• توسعه رویکردهای پلتفرمی (Banking as a platform) و مدلهای کسب وکار مبتنی بر API در بانک

•  توسعه محصولات و خدمات غير حضوري در بانک

•  توسعه نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتريان در بانک

محورسوم: بهره وري- سودآوري- تجهيز منابع

• توانمندسازي سرمايه انسانی از طريق کسب مهارت های خاص و فناوري هاي روز

• سودآورنمودن عملیات بانکی

• افزايش بهره وري به ويژه از طريق اصلاح فرآيندها و بهره وري سرمايه انساني

• بهبود عملکرد شعب شهري به ويژه شعب مستقر در تهران و کلان شهر ها در حد استاندارد هاي بانک هاي تجاري ايران

• تنوع‌بخشی به ابزارهای زیرخط ترازنامه در تأمین مالی

• تقویت بخش ارزی و حوزه صرافی بانک

• ورود به بازارها و کسب و کارهای جدید

قالب دلخواه شما