هدف بنیادی (purpose):

رشد درآمد بیشتر و سطح زندگی بالاتر همه مشتریان به ویژه کشاورزان

ارزش ها(values):

 • احترام
 • پاسخگو
 • قابل اعتماد
 • دوستانه

چشم انداز (vision):

خدمت بی نظیر به هر کسی که با ما همراه است

 

اهداف و فعالیت های راهبردی:

اولویت راهبردی: افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور
اهداف اقدامات راهبردی
تسریع در واگذاری یا فروش اموال تملیکی
 • بهره گیری از بخش خصوصی (شرکت فام )
 • به مزایده گذاشتن مداوم اموال تملیکی
 • توافق با بدهکار در خصوص اقاله اموال
اولویت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (بخش کشاورزی)
 • برنامه ریزی برای تامین 100 درصدی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
کاهش و اجتناب از تملیک املاک
 • ترجیح سایر روش های وصول مطالبات
 • ابداع روش های تشویقی برای ترغیب بدهکاران به پرداخت بدهی مربوطه
واگذاری شرکت های مازاد
 • واگذاری سرمایه گذاریهای سود ده و یا دارای خریدار
 • انحلال و تصفیه شرکت های فاقد فعالیت
فروش اموال و املاک مازاد
 • شناسایی اموال مازاد
 • اخذ مجوز و اعلام به مراجع
 • اخذ مدارک و ارزیابی کارشناسی
 • انجام مراحل مزایده
کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات
 • کاهش مطالبات غیرجاری
 • رشد تسهیلات پرداختی
ایجاد و تکمیل سامانه اعتبار سنجی برای مشتریان اعتباری
 • تهیه شاخص های سنجش اعتبار مشتریان حقیقی ، تعیین وزن شاخص ها، اولویت بندی شاخص ها، روایی شاخص ها، تست اولیه ، ...
 • تعریف شاخص های عمومی و مالی مشتریان حقوقی، تعیین حد نصاب امتیازهای دریافتی و سقف اعتباری مشتری(با توجه به امتیاز اخذ شده)
 • تست سامانه و انجام اصلاحات لازم
 • اجرای سامانه در سطح شعب کشور فاز اول
 • اجرای سامانه در سطح شعب کشور فاز دوم
 • اجرای سامانه در سطح شعب کشور فاز سوم
 • اجرای سامانه در سطح شعب کشور فاز چهارم
افزایش جذب منابع از صندوق توسعه ملی
 • عقد قرارداد با صندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات(هر ساله قرارداد جداگانه منعقد می گردد)
 • پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به طرح های کشاورزی
پیگیری تسویه مطالبات بانک از دولت
 • اخذ تاییدیه بازرس و حسابرس قانونی نسبت به صورت ریز مطالبات از دولت
 • مکاتبات با مراجع ذیربط در جهت تخصیص اعتبار در قوانین بودجه سنواتی
 • تهاتر مطالبات از دولت با استفاده از بندهای قوانین بودجه سنواتی
مشارکت در توانمندسازی بانوان فعال در بخش کشاورزی
 • استقرار مرکز تعالی زنان آپراکا
 • اصلاح حسابهای ملی بانوان جهت تعیین میزان ارزش افزوده ایجاد شده توسط بانوان
 • ارائه الگوی پرداخت درراستای توانمند سازی بانوان دربخش کشاورزی درکشور ومنطقه
مدیریت پرداخت تسهیلات متوسط و کلان
 • بررسی موضوع و تهیه مدل مفهومی از مدیریت پرداخت تسهیلات متوسط و کلان
 • بررسی وضعیت استان ها از نظر شاخص های تسهیلاتی
 • انتخاب استان پایلوت و مکان یابی بهینه جهت تشکیل قطب کارشناسی
 • مکان یابی بهینه جهت تشکیل قطب های کارشناسی (فاز اول)
 • مکان یابی بهینه جهت تشکیل قطب های کارشناسی (فاز دوم)
 • مکان یابی بهینه جهت تشکیل قطب های کارشناسی (فاز سوم)
افزایش نسبت دارایی‌های مولد (درآمدزا) به کل دارایی‌ها
 • افزایش در پرداخت تسهیلات از طریق ابزارهای مالی جدید
 • فروش دارایی های ثابت مازاد و استفاده در پرداخت تسهیلات
 • واگذاری سرمایه گذاریهای کم بازده و پرداخت تسهیلات
پرداخت تسهیلات به زنجیره های تولید کشاورزی
 • ایجاد کارگروه زنجیره های تولید کشاورزی و شناسایی زنجیره های تولید محصولات مختلف کشاورزی
 • برگزاری جلسات کارشناسی با حضور فعالان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی
 • تهیه دستورالعمل پرداخت تسهیلات به زنجیره های تولید محصولات کشاورزی
 • پرداخت تسهیلات به زنجیره های تولید محصولات کشاورزی
شناسایی، معرفی و حمایت از پتانسیل‏های سرمایه‏ گذاری در بخش کشاورزی
 • شناسایی شاخص های اندازه گیری پتانسیل های کشاورزی با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزه های مختلف
 • انتخاب استان نمونه جهت شناسایی پتانسیل های سرمایه گذاری
 • بررسی نقاط ضعف ، قوت، شاخص ها و روش انجام کار، ... در استان نمونه
 • انجام کار در کل کشور
مدیریت مالی و تامین منابع مالی آب کشاورزی
 • عقد قرارداد عاملیت فایناس با وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی
 • ایجاد شبکه های آبیاری اصلی و فرعی و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی
 • اعطای تسهیلات آبیاری تحت فشار
تامین مالی برای افزایش ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی
 • عقد قرارداد با مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی(هر ساله قرارداد جداگانه منعقد می گردد)
 • پرداخت تسهیلات جهت مکانیزاسیون کشاورزی

اولویت راهبردی: تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا دولت به نفت
اهداف اقدامات راهبردی
افزایش درآمدهای غیرمشاع
 • بازنگری در نرخ خدمات کارمزد بانکی
 • مکانیزه نمودن دریافت کارمزد خدمات بانکی
 • ارائه خدمات جدید بانکی با اخذ کارمزد مناسب
افزایش سودآوری
 • طرح در شورای هماهنگی بانکها در جهت اخذ توافق سیستم بانکی برای افزایش نرخ تسهیلات متناسب با نرخ سپرده‌ها
 • اخذ مجوز از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بابت اقدام راهبردی فوق
افزایش نرخ بازده دارایی ها
 • طرح در شورای هماهنگی بانکها در جهت اخذ توافق سیستم بانکی برای افزایش نرخ تسهیلات متناسب با نرخ سپرده ها
 • اخذ مجوز از بانک مرکزی و شورای پول و اعتباربابت اقدام راهبردی فوق
 • کاهش استقراض از بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت بانکی به خط اعتباری
 • کاهش هزینه مطالیات مشکوک الوصول از طریق افزاش وصول مطالبات غیر جاری
 • کاهش هزینه های سود سپرده ها از طریق جذب سپرده های ارزان قیمت
افزایش بازدهی حقوق صاحبان سهام
 • طرح در شورای هماهنگی بانکها در جهت اخذ توافق سیستم بانکی برای افزایش نرخ تسهیلات متناسب با نرخ سپرده ها
 • اخذ مجوز از بانک مرکزی و شورای پول و اعتباربابت اقدام راهبردی فوق
 • کاهش استقراض از بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت بانکی به خط اعتباری
 • کاهش هزینه مطالیات مشکوک الوصول از طریق افزاش وصول مطالبات غیر جاری
 • کاهش هزینه های سود سپرده ها از طریق جذب سپرده های ارزان قیمت
کاهش قیمت تمام شده پول
 • کاهش استقراض از بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت بانکی به خط اعتباری
 • کاهش هزینه مطالیات مشکوک الوصول از طریق افزایش وصول مطالبات غیر جاری
 • کاهش هزینه های سود سپرده ها از طریق جذب سپرده های ارزان قیمت
افزایش سهم بانک از کل بازار سپرده‌های شبکه بانکی
 • تجهیز منابع سپرده ای ارزان قیمت از طریق اجرای طرح های متنوع
 • ترغیب مشتریان به استفاده بیشتر از خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق برگزاری جشنواره ها ی متنوع وکمپین ها
 • توسعه کمی وکیفی خدمات بانکداری الکترونیکی
 • تقویت توان عملیات تجاری شعب شهری از طریق افزایش سقف اختیارات وتعریف مزیت های رقابتی برای آنها وتهیه برنامه و کنترل وبررسی سپرده های شعب مذکور ...
 • بازنگری واصلاح طرح های موجود (طرح آتیه ، تبسم ، پیاده سازی باشگاه کودک ونوجوان و ... )

اولویت راهبردی:مشارکت فعال و موثر در سیاستگذاری و قانون گذاری
اهداف اقدامات راهبردی
افزایش مشارکت در بهبود قوانین و مقررات مربوطه (قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی و ...)
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص طرح ها و لوایح قانونی مرتبط بانک
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص مصوبات مجلس
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص مصوبات اقتصادی دولت
 • ارائه راه کار در خصوص تنگناهای بانکی ( قراردادی – الکترونیکی – ثبتی و ... )
 • مکاتبه با اداره کل حقوقی قوه قضائیه جهت رفع ابهام مصوبات و آئین نامه های اجرایی
 • طرح موضوعات مبهم شبکه بانکی در کمیسیون حقوقی بانکها به منظور ایجاد وحدت رویه بانکی
 • بهره گیری از شورای حقوقی داخلی با حضور وکلای مجرب جهت رفع ابهام های حقوقی بانک
افزایش تعامل با نهادهای سیاست‏گذاری و قانون‌گذاری
 • شرکت در جلسات و ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و دفاع از حقوق شبکه بانکی
 • شرکت در جلسات و ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی در کمیسیون اقتصادی دولت
 • شرکت در جلسات و ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی فنی و اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی
 • شرکت در جلسات و ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی در تخصصی قوه قضائیه
 • شرکت در جلسات و ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی در شورای عالی ثبت

اولویت راهبردی:تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی- اداری
اهداف اقدامات راهبردی
تقویت نظارت سیستمی(غیرحضوری) بر عملکرد شعب
 • دسترسی به تراکنشهای غیر مالی از طریق سیستم بازرسی از راه دور
 • برقراری امکان دسترسی حسابرسان و بازرسان به سامانه بازرسی از راه دور در کلیه شعب( پس از افزایش پهنای باند)
 • اجرایی نمودن سامانه هوشمند بازرسی از راه دور
 • تست و اعمال تغییرات لازم در سامانه هوشمند سازی تا مرحله بهره برداری از سیستم
 • محاسبه و تخصیص نمره ارزیابی کنترل های داخلی هر شعبه و استان در قالب جداول و نمودار های آماری و تحلیلی
 • انعکاس موارد ایراد در عملکرد مدیریت شعب بصورت ماهیانه در قالب فرمتهای خاص برای آیتم های کنترلی مالی ، غیر مالی و اعتباری
 • تهیه آمار مقایسه ای روند کا هشی / افزایشی ایرادات و نواقص شناسایی شده در عملکرد شعب با استفاده از گزارشات تحلیلی استخراجی از سامانه
 • آسیب شناسی عملکرد شعب با توجه به میزان فراوانی هر یک از آیتم های کنترلی سامانه
 • تکمیل سامانه براساس محصولات جدید و کانالهای ارتباطی
بهبود نسبت کفایت سرمایه
 • استفاده کامل از ظرفیت ماده 20 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی
 • افزیش سرمایه از محل مجوزهای قانون بودجه
کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی
 • رعایت خوداتکایی مالی
 • رعایت منابع و مصارف در اعطای تسهیلات
بهبود ضریب خوداتکایی مالی
 • جذب سپرده های مردمی
 • عدم خروج سپرده های مردمی فعلی
 • پرداخت تسهیلات از محل اصل وصولیها و رشد تجهیز منابع
بهبود انضباط مالی و اداری
 • ارائه گزارش های مالی در دوره های زمانی کوتاه تر (کمتر از یک سال)
 • به روز رسانی گزارشهای مالی بر اساس استاندارد های مالی جدید (ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح )
 • تشکیل یا فعال سازی کمیته مدیریت ریسک(ریسک عملیاتی- ریسک اعتباری- ریسک نقدینگی- ریسک تطبیق)
 • تدوین طرح مبارزه با فساد در تخصیص اعتبارات
کاهش مطالبات غیر جاری بانک
 • استفاده از بخش خصوصی در وصول مطالبات
 • اطلاع رسانی به بدهکاران از طریق ابزارهای الکترونیکی و پیگیری های لازم متناسب با طبقه بدهی
 • اتصال پاداش وصولی به مانده مطالبات غیر جاری

اولویت راهبردی:ارتقاء هم افزایی درون سازمانی و همکاری فرا سازمانی
اهداف اقدامات راهبردی
اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقده با سازمان‏ها
 • مذاکره با وزارتخانه ها، سازمان ها ، .... و عقد قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات (هر ساله قرارداد جداگانه منعقد می گردد)
 • پرداخت تسهیلات از محل این منابع و تهیه گزارش روند پرداخت تسهیلات به وزارتخانه یا سازمان متبوع
افزایش سهم بانک در سرمایه گذاری های سبز وپایدار
 • تهیه سند مربوط به شکاف بین وضع موجود و مطلوب شامل تهیه سند مطالعاتی فنی، ارزیابی سند، همکاری جنوب – جنوب (SSC) و برگزاری کارگاه آموزشی و کنفرانس
 • تدوین الگوی پرداخت جدید مبتنی بر شاخص های رشد فراگیر وتوسعه پایدار شامل : 2.1.طراحی الگوی اعطای اعتبارات بر اساس مفاهیم و معیارهای بانکداری سبز 2.2. آغاز طرح جنوب-جنوب با هدف مطالعه تطبیقی درباره بانکداری الکترونیک در اعتبارات خرد
 • راه اندازی سیستم نظارت و ارزیابی (E&M) شامل:‌طراحی مکانیسم نظارت و ارزیابی
 • اجرای الگوی پرداخت جدید درسه استان خراسان شمالی ، مرکزی وزنجان
 • - ارزیابی نتایج و تهیه سند برنامه ها/ خط مشی (با هدف تعمیم در سایر استانها)
افزایش حمایت بانک در بهسازی زنجیره ارزش زعفران
 • آموزش مفاهیم زنجیره ارزش ، تامین مالی زنجیره ارزش و....به بازیگران تولید زعفران
 • ایجاد واحدهای نظارت بر فعالیت های بازیگران وبرقراری ارتباط با بازیگران زنجیره
 • ارتقاء سطح زیرکشت، کیفیت زعفران تولیدی ، بسته بندی ، افزایش ارزش افزوده ، بازاریابی بین الملل وصادرات با برند ایرانی درافق بلند مدت

اولویت راهبردی:ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی
اهداف اقدامات راهبردی
تکمیل سامانه بانکداری یکپارچه(Core Banking)
 • پیاده‌سازی حوالجات ارزی
 • پیاده‌سازی اعتبار اسنادی داخلی
 • پیاده‌سازی ضمانتنامه های ارزی ابلاغی
 • پیاده‌سازی ضمانتنامه های ارزی متقابل و صادراتی
 • پیاده‌سازی اعتبار اسنادی – بخش صادرات
 • پیاده‌سازی بروات اسنادی – بخش صادرات
 • پیاده‌سازی انتقال تسهیلات ارزی سیستم سنتی و دستی به مهرگستر (متمرکز)
 • پیاده‌سازی انتقال تسهیلات ریالی سیستم سنتی به مهرگستر (متمرکز)
بهبود شفافیت در اطلاعات
 • راه اندازی استعلام online پورتال بانک مرکزی بر روی شبکه دوم بانک برای کاربران شعب بمنظور دسترسی آسان و سریع به وضعیت چک برگشتی و تسهیلات مشتریان
افزایش دسترسی به بانک‏های اطلاعاتی برون‏بانکی
 • راه اندازی سامانه وب سرویس استعلام شناسه ملی اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بمنظور دسترسی به اطلاعات صحیح و شناسه ملی اشخاص حقوقی و پالایش اطلاعات مشتریان اشخاص حقوقی
تکمیل اطلاعات مشتریان بر پایه کد ملی
 • تفکیک مشتریان فاقد کد ملی و دارای کد ملی تکراری و کنترل آنها با سامانه ساها
 • کنترل مشتریان تفکیک شده با اطلاعات دریافت کنندگان یارانه و اداره ثبت احوال و اعمال در BANCS
 • اعلام مشتریان اصلاح نشده به اداره کل مبارزه با پولشویی و مسدود کردن حسابها
توسعه سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت DSS
 • پیاده سازی داشبورد مدیریتی دریاقت مکانیزه تسهیلات(مرآت)در سیستم مدیریت داشبورد به منظور توسعه سیستم و بررسی مدیریتی روند تکمیل اعطای تسهیلات
 • راه اندازی صفحه شعبه در یک نگاه به منظور خود کنترلی شعب درعملکرد و جایگاه بانکی خود با استفاده از شاخص های موجود در این صفحه
 • راه اندازی سیستم مدیریت داشبورد در شعب (تحت وب) به منظور دسترسی به کلیه اطلاعات بانکی و بررسی عملکرد
 • پیاده سازی اطلاعات تسهیلات پرداختی روزانه در سیستم مدیریت داشبورد به منظور رصد نمودن و کنترل روزانه اعتبارات پرداختی توسط مدیران عالی
رشد سالانه نسبت تراکنش های غیر حضوری به کل تراکنش ها
 • برگزاری جشنواره خدمات الکترونیکی
 • برگزاری جشنواره پایانه های فروش
 • تعیین و ابلاغ برنامه تعهدی خدمات الکترونیکی به تفکیک شعب و مدیریت ها و رصد ماهانه آنها
 • آموزش همکاران و مشتریان برای پذیرش و استفاده از خدمات غیر حضوری
 • تبلیغات و اطلاع رسانی خدمات غیر حضوری برای ترغیب مردم به استفاده از این خدمات

اولویت راهبردی:توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و سازمانی
اهداف اقدامات راهبردی
افزایش رضایتمندی مشتریان
 • ارائه سرویس مناسبتر و ساده تر به مشتریان از طریق ایجاد تصویر مشتری در سیستم core
 • نظرسنجی
 • راه اندازی سایت ارتباط با مشتریان و باشگاه مشتریان
 • استانداردسازی الگوی رفتاری و ارتباطی
افزایش رضایتمندی کارکنان
 • -ارتقای سطح شادابی و نشاط کارکنان از طریق تدوین طرح شادابی و نشاط کارکنان
 • طراحی نظام ارزشیابی عملکرد با رویکرد مدیریت عملکرد کارکنان
 • ایجاد نظام انتصابات بر مبنای شایستگی
افزایش بازدهی شعب
 • شناسایی شعب کم بازده
 • شناسایی موقعیت مکانی مناسب
 • جابجایی شعبه به محل تجاری مناسب جدید
افزایش نسبت درآمد عملیاتی به هزینه عملیاتی
 • کاهش هزینه های سود سپرده ها از طریق جذب سپرده های ارزان قیمت (قیمت تمام شده)
 • طرح در شورای هماهنگی بانکها در جهت اخذ توافق سیستم بانکی برای افزایش نرخ تسهیلات متناسب با نرخ سپرده ها
 • اخذ مجوز از بانک مرکزی و شورای پول و اعتباربابت اقدام راهبردی فوق
سرانه درآمد عملیاتی
 • عدم نرخ جذب پرسنل جدید و جایگزین تکنولوژی های نوین جهت افزایش سرانه به پرسنل
 • طرح در شورای هماهنگی بانکها در جهت اخذ توافق سیستم بانکی برای افزایش نرخ تسهیلات متناسب با نرخ سپرده ها
 • اخذ مجوز از بانک مرکزی و شورای پول و اعتباربابت اقدام راهبردی فوق
اقدام مستقل
 • درج لینک ساب پرتال سما وزارت خانه در سایت بانک
 • ایجاد یک بخش مرتبط با مدیریت راهبردی بانک در وب سایت مرکز مسئولیت متبوع (شامل اهداف و اقدامات راهبردی مصوب مرکز و دیگر اسناد و گزارش‌های مرتبط با مدیریت استراتژیک)
 • طراحی و اجرای نظام مدیریت و پاداش مرتبط با اهداف کمی راهبردی
 • طراحی و اجرای بودجه ریزی مرتبط با اهداف کمی بانک و اقدامات راهبردی
 • اطلاع‌رسانی اولویت‌های راهبردی وزارت و اهداف کمی بانک در سالن اصلی سازمان و ورودی بانک

قالب دلخواه شما
bki