پرداخت 20700 میلیارد ریال وجوه خرید تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی تا پایان خرداد

بالغ بر 4 میلیون تن گندم مازاد کشاورزان به ارزش 52500 میلیارد ریال با عاملیت بانک کشاورزی و هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی تا  پایان خرداد سال 1396 خریداری شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، از طریق سامانه جامع الکترونیکی خرید تضمینی گندم تا پایان خرداد  593 هزار محموله از این محصول در 937 مرکز خرید در 19 استان کشور خریداری و 20700 میلیارد ریال معادل 39 درصد از مطالبات گندمکاران توسط بانک کشاورزی به حساب آن ها واریز شده است.

این گزارش می افزاید برداشت محصول گندم و روند خرید تضمینی آن  تا اواسط شهریورماه ادامه خواهد داشت.

قالب دلخواه شما