جشنواره فناوری و نوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی (هربال تک)، در روزهای پنجم و ششم شهریور 1398 توسط بانک کشاورزی با شرکت 222شرکت دانش بنیان در زمینه گیاهان دارویی و با هدف فرصت آفرینی برای عرض اندام شرکت های دانش بنیان و ایده های برتر و پیوند آن ها با صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی برگزار و درنهایت ۱۶ ایده منتخب و در جشنواره عرضه شد.

قالب دلخواه شما