باشگاه مشتریان بانک کشاورزی «جشنواره مهرگان» را برای مشتریان و دارندگان حساب های پس انداز قرض الحسنه، جاری و کوتاه مدت با نرخ برابر و کمتر از 10 درصد برگزار می کند.

این جشنواره از ابتدای اردیبهشت تا پایان آبان 1398 برگزار می شود .

تاریخ قرعه کشی جشنواره مهرگان در روزهای  28 مرداد و 27 آبان سال جاری و جوایز این جشنواره شامل 8 جایزه 500 میلیون ریالی ، 80 جایزه 100 میلیون ریالی و میلیاردها ریال جوایز ارزنده خواهد بود.

جدول امتیازات این جشنواره به صورت زیر است:

 

هر یک میلیون ریال میانگین ماهانه حساب جاری و حامی مهرگستر

هر 2 میلیون ریال میانگین ماهانه حساب های پس انداز قرض الحسنه

هر 6 میلیون ریال میانگین ماهانه حساب های کوتاه مدت

یک امتیاز

یک امتیاز

یک امتیاز

 

 

 

 

 

قالب دلخواه شما