جشنواره «آب بان» به منظور ارزش آفرینی برای کودکان ونوجوانان و با عنايت به مساله كمبود و بحران آب ، تهديد كشاورزي و حيات موجودات ،  معرفی رسالت آب بان (نگهبان و حافظ آب) در ایفای مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازي استفاده صحيح از منابع آبي كشور بر اساس شرایط زیر برگزار می شود:

1. مهلت شرکت از تاریخ 15/05/1397 لغایت 30/09/1397 است.

2. جشنواره براي تمامي اعضا باشگاه كودك و نوجوان بانك كشاورزي است.

3. افزایش امتیاز از طریق جدول امتیازی موجود در باشگاه کودک ونوجوان امکان پذیر است.

4.  حداقل امتیاز لازم برای شرکت در این جشنواره 5 امتیاز است.

5.  ترکیب جوایز جشنواره بر اساس جدول زیر است:

 

 

 

 

ردیف

شرح

تعداد

ارزش (ریال)

1

کمک هزینه خرید دوربين عكاسي

200

5000000

2

کمک هزینه خرید ساعت مچي

500

1000000

قالب دلخواه شما