صندوق امانت

 • هدف از ایجاد صندوق امانات:
  تجهیز و راه اندازی خدمت صندوق امانات در راستای تکمیل سبد محصولات و ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان، در برخی از مراکز در شعب استان ها در دستور کار این بانک قرار دارد تا ضمن پاسخگوئی به نیازهای مشتریان ، موجبات اطمینان خاطر، آسایش و حفاظت از دارایی های با ارزش و کم حجم مشتریان فراهم باشد .
 • تعریف صندوق امانات
  محلی مطمئن برای حفظ اسناد و ا شیاء گران قیمت و با ارزش و مجهز به سیستم های ایمنی که مشتریان بصورت انفرادی یا مشترک برای نگهداری این اسناد و اشیاء قیمتی خود از بانک اجاره می نمایند .
 • انواع صندوق امانات
  کوچک، متوسط، بزرگ و ویژه (خیلی بزرگ) با دو قفل (مخصوص مشتری، مخصوص بانک) بوده و هر دو قفل دارای یک کلید اصلی و یک کلید یدک می­باشد. بنحویکه دو کلید مربوط به مشتری پس از انعقاد قرارداد، تحویل مشتری / مشتریان (درصورت اشتراک) می شود و دیگرکلیدها نزد بانک باقی می­ماند.
 • شرایط واگذاری صندوق امانات


  1- مشتریان موجود (حقیقی و حقوقی) دارنده یکی از انواع حسابهای فعال نزد شعب بانک کشاورزی، می­توانند درصورت برخورداری از میانگین شش ماهه مطابق جدول ذیل متقاضی صندوق باشند.

  2 - مشتریان جدید یا مشتریان قدیمی فاقد حساب فعال نیز می­توانند با افتتاح حساب­های قرض­الحسنه جاری یا سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت غیر قابل برداشت (بلوکه ) تا زمان استفاده از صندوق به نسبت نوع صندوق مطابق جدول زیر از این خدمت استفاده نمایند و برداشت از حساب درصورت فسخ قرارداد و تحویل صندوق امکانپذیر خواهد بود.

  تبصره 1 : در صورت توسعه تعامل مشتری با بانک و برخورداری از میانگین حساب (برابر بند 1-4 ) رفع بلوکاژ از سپرده های مشتریان برای دوره های بعدی در زمان تمدید اجاره صندوق امکانپذیر می باشد .

  تبصره 2 : واگذاری صندوق امانات برای دارندگان انواع اوراق مشارکت و صندوق یکم بانک (حداقل معادل میزان سپرده گذاری یا میانگین های تعیین شده ،موضوع بندهای 1-4 و 2- 4دستورالعمل) با تایید مسئول شعبه امکانپذیر می باشد.

  تبصره 3: برای صندوق های مشترک بیش از دو نفر، سپرده گذاری مجدد یا برخورداری از میانگین حساب مطابق بندهای 1-4 و 2-4 برای نفر سوم ضروری می باشد . لازم بذکر است واگذاری صندوق های مشترک دو نفره کماکان با وضعیت سپرده گذاری یا میانگین حساب یک نفر از دارندگان صندوق انجام می شود.

  3- مشتریان ویژه بانک در اولویت واگذاری صندوق امانات خواهند بود.

  4- حق استفاده از صندوق امانات مختص شخص یا اشخاص اجاره کننده بوده و قابل انتقال به دیگران نخواهد بود. مگر آنکه مشتری طبق مقررات با وکالتنامه رسمی بلاعزل و با ذکر موضوع وکالت، استفاده از صندوق را به وکیل خود نمایندگی دهد. لازم بذکر است تایید متن وکالتنامه توسط کارشناس حقوقی مدیریت الزامی می باشد.

  5- در مورد اشخاص خاص از قبیل بی­سواد، نابینا یا سایر افرادی که به تنهایی قادر به استفاده از صندوق نمی­باشند همراهی یک فرد امین برای انجام امور قانونی و قرائت مفاد قرارداد الزامی است.

  6- میزان اجاره بهای صندوق به صورت نقدی و برای یکسال دریافت گردیده و مبلغی معادل هشت برابر اجاره بها بعنوان ودیعه برای جبران خسارات احتمالی صندوق نزد بانک تودیع می­شود که میزان اجاره بهاء و ودیعه همه ساله براساس شرایط جدید قابل تعدیل خواهد بود.

  تبصره1 : مبلغ اجاره بها در صورت فسخ قرارداد و تحویل پیش از موعد مقرر قابل برگشت نبوده و صرفا مبلغ ودیعه در هر زمان پس از تحویل صندوق عیناً به مشتری مسترد می­شود.

  7- تمدید اجاره صندوق امانات به درخواست مشتری و با موافقت بانک امکانپذیر است.

  8- مشتریان متقاضی سایر شعب فاقد صندوق امانات پس از هماهنگی لازم و رعایت بند های 1-4 و2-4 این دستورالعمل به شعب دارای صندوق معرفی می شوند .

  9- برای مشتریان فاقد امضاء، تایید قرارداد با مهر یا اثرانگشت در حضور مسئولین شعبه و صندوق الزامی است.

  10- فعالیت صندوق درطول ساعات اداری و از زمان شروع و خاتمه فعالیت شعب می­باشد.

 • مراحل انجام کار

  1- تکمیل فرم شناسایی مشتری اعم از حقیقی یا حقوقی

  2- ارائه معرفی نامه از شعبه افتتاح کننده حساب

  3- تکمیل برگ درخواست با مشخصات کامل (محل سکونت، محل کار، تلفن تماس ثابت) همراه با مدارک شناسایی معتبر

  4- کپی شناسنامه، کارت ملی، یک قطعه عکس 4 × 3 برای الصاق به کارت نمونه امضاء

  5-قبول و امضاء شرایط بانک براساس مفاد قرارداد صندوق­های اجاره­ای (نمونه 1082)

  6- ارائه پرینت معدل حساب برای مشتریان قدیمی و اصل و تصویر گواهی سپرده های کوتاه و بلندمدت یا پرینت حساب ارزانقیمت غیرقابل برداشت (بلوکه) مشتریان جدید

  7- پرداخت کارمزد سالانه و ودیعه صندوق برابر ضوابط و مقررات جاری

  8-برای اشخاص حقوقی یا نمایندگان قانونی ارائه رونوشت مصدق اساسنامه که در آن قابلیت اجاره صندوق تجویز شده باشد وکلیه مدارک مربوط به ثبت و معرفی صاحبان امضاء مجاز همراه با مدارک شناسایی معتبر الزامی است.

 • مدت قرارداد

  مدت قرارداد استفاده از صندوق از زمان انعقاد قرارداد یکسال می­باشد که با توافق طرفین و حفظ شرایط سپرده گذاری یا میانگین حساب قابل تمدید است.لازم بذکر است درصورت فسخ قرارداد در موعد کمتراز یکسال مبلغ اجاره قابل برگشت نبوده و صرفا ودیعه صندوق به مشتری مسترد می­شود.

 • تعویض صندوق

  درخواست مشتری برای تعویض صندوق در صورت وجود امکان برای بانک پس از وصول هزینه­های متعلقه طبق تعرفه­های تعیین شده و پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال بابت کارمزد تعویض صندوق قابل انجام می­باشد و کارمزد تعویض صندوق نیز بحساب درآمد های شعبه منظور می­شود.

 • صندوق مشترک
  صندوق هایی که بر اساس قرارداد مشترک بوده و مورد استفاده بیش از یک نفر می باشند.

  تبصره 1: در صورت درخواست مشتریان برای اشتراک صندوق در اختیار مشتری ( از ابتداء یا پس از تحویل صندوق ) ضمن تکمیل قرارداد و انجام مجدد فرآیند ، شعب مکلف می باشند مبلغ 50.000 ریال کارمزد به ازاء هر نفر ( مشترک جدید ) استفاده کننده از صندوق از مشتریان اخذ و بحساب در آمد های شعبه منظور نمایند .

 • تمدید قرارداد (اجاره نامه)

  1 -مدت اجاره، بشرط قبول بانک قابل تمدید بوده و میزان اجاره بها و ودیعه متعلقه، براساس تعرفه­های خدمات بانکی همان سال به روز محاسبه شده و مابه التفاوت از مشتریان دریافت می­شود.

  تبصره: درصورت عدم مراجعه مشتری20 روز پس از انقضاء قرارداد، در صورت توافق بانک به استفاده از صندوق مشتری، به بانک وکالت بلاعزل می­دهد تا کل هزینه­های متعلقه و بعضاً ترمیم موجودی حساب ودیعه به نرخ روز را از هر نوع حساب مشتری برداشت و قرارداد را برای یکسال دیگر تمدید نماید.

 • اجاره بهاء صندوق

  1- تعرفه اجاره بهای صندوق امانات به استناد تعرفه های خدمات بانکی و برای هر سال طبق شرایط جاری خواهد بود. در حال حاضراجاره سالیانه بر اساس هر سانتی متر مکعب حجم، معادل 100 ریال و حداقل 500,000 ریال می­باشد.

  2- مشتری علاوه بر پرداخت اجاره بها یکساله بایستی ودیعه ای معادل هشت برابر اجاره بها سالیانه برای خسارات احتمالی صندوق به بانک پرداخت نماید. و درصورت هرگونه تغییر در مبالغ اجاره یا ودیعه بر اساس شرایط روز قابل تعدیل خواهد بود

  تبصره 1: مشتریان ویژه و برند بانک ، اساتید دانشگاه ، پزشکان ،داروسازان ،مهندسان ،فرهنگیان ، هنرمندان و روزنامه نگاران با تایید روسای شعب از 10% تخفیف ودیعه برخوردار خواهند بود .

 • تحویل صندوق

  1-چنانچه بانک موافق تمدید قرارداد اجاره نبوده و مشتری نیز ظرف 20 روز برای تحویل صندوق مراجعه ننماید بانک با ارسال اخطاریه و مهلت دو ماهه مشتری را جهت تخلیه و تسویه حساب دعوت می نماید .

  2-در صورت عدم مراجعه مشتری یا ذینفع پس از مهلت مقرر ، بانک با تأمین دلیل قانونی و بازگشایی صندوق( با حضور نمایندگان ادارات کل حقوقی، بازرسی و حسابرسی،حراست،امورمالی ) ضمن صورت برداری ، بسته بندی و لاک و مهر، محتویات را تا زمان مراجعه ذینفع در خزانه نگهداری می نماید .

  تبصره 1 : اشیاء فاسد شدنی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به فروش خواهد رسید .

  تبصره 2 : اسناد مالکیت به اداره ثبت و اسناد با نامه رسمی تحویل گردیده و رونوشت به آدرس مشتری ارسال می شود

  تبصره 3 : اموال قیمتی ، جواهرات پس از انجام تشریفات قانونی توسط هیئت کارشناسی (بانک وکارشناسان رسمی دادگستری) به فروش رسیده و بهای آن در حساب موقت نگهداری می شود مگر اینکه مشتری عدم فروش آن را شرط نماید .

  3- کلیه هزینه های مربوط به بازگشایی صندوق ، هزینه نگهداری اسناد یا اشیاء مشتری در محل ثانوی، هزینه کارشناسی، هزینه اجرائیه ، هزینه ابطال قانونی ، حق الوکاله تنظیم دادخواست و ... به عهده مشتری بوده و در صورت فوت ، حجر یا ورشکستگی مشتریان حقیقی یا ورشکستگی مشتریان حقوقی بر عهده وراث یا سایراشخاص ذینفع (حسب مورد) می­باشد و انجام هزینه های فوق الذکر از هر نوع حساب مشتری/ مشتریان و یا از محل ودیعه مشتری خواهد بود.

  4- چنانچه ودیعه یا موجودی حساب مشتری درحد مطالبات بانک نباشد و مشتری ظرف 12 ماه پس از ارسال اخطار مراجعه ننماید به بانک اختیار می دهد تا به وکالت یا وصایت از طریق مزایده طبق آئین نامه معاملات بانکی محتویات صندوق را به فروش رسانده و پس از کسر مطالبات، مازاد در حساب موقت نگهداری گردد. همچنین بانک می­تواند اوراق مشارکت و بهادار یا هرگونه اوراق قابل تبدیل به وجه رایج کشور را به ریال تبدیل نموده و ضمن کسر مطالبات خود مابقی را در حساب موقت نگهداری و مراتب را به نشانی مشتری اعلام نماید .

  تبصره : چنانچه حاصل فروش اموال مشتری برای تأمین مطالبات کافی نباشد حق بانک برای مراجعه به سایر اموال مشتری و انجام اقدامات قانونی محفوظ می باشد .

  5- مشتری موظف است به محض تغییر نشانی خود ظرف مدت یکماه مراتب را کتباً به بانک اعلام نماید در غیر اینصورت براساس قرارداد، اخطارها و مکاتباتی که در نتیجه تغییر نشانی به بانک عودت داده می شود از نظر بانک ابلاغ شده تلقی می گردد.

ردیف

انواع صندوق

میانگین شش ماهه - مشتریان فعال قدیمی

میانگین شش ماهه – مشتریان جدید

پس انداز-  جاری

کوتاه مدت

بلند مدت

پس انداز -  جاری

کوتاه مدت

بلند مدت

1

کوچک

10

15

20

20

25

40

2

متوسط

15

20

30

30

35

60

3

بزرگ

20

25

40

50

55

100

4

ویژه(خیلی بزرگ)

60

70

80

80

120

160

قالب دلخواه شما
bki