صندوق امانت

 • تعریف صندوق امانات

  صندوق هایی با ابعاد مشخص است که در یک مکان مناسب و مجهز به سیستم های ایمنی، ضد سرقت و ضد حریق به منظور حفظ و نگهداری اسناد و مدارک و اشیاء گران قیمت مشتریان پیش بینی شده  و انفرادی و یا اشتراکی به صورت اجاره ای واگذار می شود .

 • ویژگی های صندوق امانات

  -  مجهز به سیستم‌های ایمنی و حفاظتی پیشرفته
  -  دیجیتال با ایمن ترین امکانات الکترونیکی ( تصدیق هویت با اثر انگشت)
  - در اندازه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ (ویژه)

 • شرایط واگذاری صندوق امانات 

  مشتریان موجود (حقیقی و حقوقی) دارنده یکی از انواع حسابهاي فعال نزد شعب بانک ، می توانند درصورت برخورداری از میانگین شش ماهه و مشتریان جدید با افتتاح حساب بلندمدت حداقل شش ماهه با تعهد عدم برداشت، به نسبت نوع صندوق درخواستی متقاضی صندوق باشند.     

 • اجاره بهاء صندوق

  تعرفه اجاره بهای صندوق امانات به استناد تعرفه های خدمات بانکی و برای هر سال طبق شرايط جاري خواهد بود. میزان اجاره بهای صندوق به صورت نقدی و برای یکسال دریافت گردیده و مبلغی معادل هشت برابر اجاره بها بعنوان ودیعه برای جبران خسارات احتمالی صندوق نزد بانک تودیع می شود که مبلغ اجاره بها در صورت فسخ قرارداد و تحویل پیش از موعد مقرر قابل برگشت نبوده و صرفا مبلغ ودیعه در هر زمان پس از تحویل صندوق عیناً به مشتری مسترد می شود.

 • نکات

  -  فعالیت صندوق درطول ساعات اداری و از زمان شروع و خاتمه فعالیت شعب مي باشد.
  -  حق استفاده از صندوق امانات مختص شخص يا اشخاص اجاره کننده بوده و قابل انتقال به دیگران نخواهد بود.
  - در مورد اشخاص خاص از قبيل بی سواد، نابینا يا سایر افرادی که به تنهایی قادر به استفاده از صندوق نمی باشند همراهی یک فرد امين برای انجام امور قانونی و قرائت مفاد قرارداد الزامی است.
   - تمدید اجاره صندوق امانات به درخواست مشتری و با موافقت بانک امکان پذیر است.

  مراحل انجام کار 

 • 1 - تكميل فرم شناسايي مشتري اعم از حقيقي يا حقوقي 
  2- ارائه معرفی نامه از شعبه افتتاح کننده حساب 
  3- تکمیل برگ درخواست با مشخصات کامل (محل سکونت، محل کار، تلفن تماس ثابت) همراه با مدارک شناسایی معتبر
  4- کپی شناسنامه، کارت ملی، يك قطعه عکس 4 × 3 برای الصاق به کارت نمونه امضاء
  5- قبول و امضاء شرایط بانک براساس مفاد قرارداد صندوق های اجاره ای (نمونه 1082)
  6- ارائه پرینت معدل حساب برای مشتریان قدیمی و اصل و تصویر گواهی سپرده بلندمدت با تعهد عدم برداشت برای مشتريان جديد
  7- پرداخت اجاره سالانه و ودیعه صندوق برابر ضوابط و مقررات جاري
  8- برای اشخاص حقوقی یا نمایندگان قانونی ارائه رونوشت مصدق اساسنامه كه در آن قابليت اجاره صندوق تجويز شده باشد وکلیه مدارک مربوط به ثبت و معرفی صاحبان امضاء مجاز همراه با مدارک شناسایی معتبر الزامی است.
قالب دلخواه شما