انواع تسهیلات اعتباری

تسهیلات وجوهی هستند که بانک در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا و در قالب عقود اسلامی به اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌پردازد و ممکن است تأمین منابع مالی آن به یکی از صورت‌های زیر باشد:

 • منابع داخلی
  تأمین کننده این اعتبارات، بانک است که با استفاده از منابع در اختیار و در چارچوب ضوابط و مقرررات داخلی بانک قابل پرداخت است.
 • صندوق توسعه ملی
  هدف از ایجاد این صندوق آن است که از طریق صندوق های ثروت ملی، بخشی از ذخایر ارزی با هدف کسب بازده در بلندمدت و در قالب سرمایه گذاری های مولد به کار گرفته شوند تا ضمن بر عهده داشتن مسئولیت حفظ ثبات اقتصاد ملی، حمایت از اقتصاد داخلی کشور، ذخیره سازی پس انداز بین نسلی و همراه شدن با اقتصاد بین المللی و منطقه ای را قوت بخشند. از جمله برنامه های صندوق توسعه ملی ، حمایت از سرمایه گذاران خارجی در ایران است که چه به صورت مستقل و چه همراه با شرکای ایرانی، مبادرت به اجرای طرح‌های مشترک ملی و بین المللی کنند.
 • وجوه اداره شده
  وجوهی است که دستگاه اجرایی از محل اعتبار منابع داخلی خود و یا از اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری قوانین بودجه و یا منابع دیگر تأمین می‌کند و ممکن است به صورت ملی و یا استانی و در قالب تفاهمنامه فیمابین در اختیار بانک قرار گیرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه پس از معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دستگاه اجرایی ذیربط در قالب تسهیلات تلفیقی، تسهیلات یارانه دار، تسهیلات بدون سود و یا تسهیلات بلاعوض پرداخت شود.
 • وجوه تبصره ای
  عبارتست از اعتباری که همه ساله در راستای اهداف مشروح در قوانین بودجه سنواتی برای تخصیص به بخش‌های مختلف اقتصادی منظور و از طریق بانک مرکزی برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ می شود.

فرایند درخواست و بررسی تسهیلات

اشخاص مشمول
 • کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی از انحا در کارهای تولیدی ، خدماتی ، امور بازرگانی (داخلی و خارجی) به ویژه زیربخش کشاورزی به فعالیت مشغولند یا قصد شروع آن را دارند بر اساس تشخیص بانک می توانند از تسهیلات اعتباری بانک بهره مند شوند؛ مشروط بر اینکه فاقد تعهدات انجام نشده ، بدهی سررسیده معوق و چک برگشتی به سیستم بانکی باشند.
 • در صورتی که منبع تامین اعتبار تسهیلات غیر از منابع داخلی باشد ، لازم است متقاضی نسبت به ارائه معرفی نامه از سازمان اجرایی مربوط برای بهره مندی از اعتبارات وجوه اداره شده ، تبصره ای ، صندوق توسعه ی ملی یا ... اقدام کند.
 • بانک تنها بررسی درخواست تسهیلات طرح‌هایی را می پذیرد که حسن شهرت و اهلیت صلاحیت اعتباری متقاضی یا ولی صغیر محرز باشد. تسهیلات مورد نظر در صورتی به تصویب خواهد رسید که طرح از لحاظ اقتصادی ، فنی ، مالی و حقوقی موجه و با ضوابط اعتباری بانک منطبق باشد.
 • حداکثر تسهیلات قابل پرداخت به هر شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط، براساس دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی از طریق اداره کل اعتبارات هدایت سرمایه گذاری اعلام می شود .
 •  
 • اشخاص حقیقی یا حقوقی که در بخش کشاورزی به تحقیقات کاربردی مشغولند یا درصدد انجام آن هستند و بانک صلاحیت فعالیت آنان را تأیید می‌کند درصورت موافقت هیأت مدیره بانک می توانند برای شروع یا ادامه عملیات تحقیقاتی خود از تسهیلات بانک استفاده کنند.
  بازپرداخت این تسهیلات از محل درآمد حاصل از تحقیقات صورت می گیرد و سود متعلق به این فعالیت حداقل سود در بخش کشاورزی خواهد بود.
 • درخواست تسهیلات اشخاص حقیقی که تبعه سایر کشورها باشند یا اشخاص حقوقی که بیش از 50 درصد سهام آن‌ها متعلق به اتباع خارجی باشد طبق مقررات دستورالعمل‌های ابلاغی مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
 •  
 • پرداخت تسهیلات به شرکت‌هایی که دفاتر محل اصلی کار آنان خارج از کشور بوده یا در سایر کشورها به ثبت رسیده باشند ، مجاز نخواهد بود.
 • پرداخت تسهیلات به صغیر(صغیر در پیمان طرف قرارداد خواهد بود )برای انجام عملیات کشاورزی در ملک مورد عمل که متعلق به وی می‌باشد با توجه به ماده 1183 قانون مدنی در قبال اخذ تضمین مورد قبول بانک با رعایت سایر مقررات بلامانع است.
انواع تسهیلات اعطایی

الف – سرمایه ای: تسهیلاتی است که برای انجام امور اساسی و عملیات زیربنایی خرید کالاهای سرمایه ای پرداخت می شود.
میزان تسهیلات اعطایی برای تأمین هزینه های سرمایه گذاری ثابت ، میزان اقساط و زمان‌های بازپرداخت اقساط اصل و سود تسهیلات در قالب عقد مربوطه (به استثنای مشارکت حقوقی سرمایه گذاری مستقیم ) در هر مورد بر اساس بازدهی فعالیت‌های ذیربط با نظر کارشناس بانک تعیین می‌شود . مدت بازپرداخت تسهیلات براساس دستورالعمل‌های ابلاغی خواهد بود .

ب – سرمایه در گردش: تسهیلاتی است که به منظور تأمین بخشی از هزینه های جاری به عنوان سرمایه در گردش واحد برای بهره برداری اقتصادی پرداخت می شود . میزان تسهیلات اعطایی برای تأمین سرمایه در گردش و زمان بازپرداخت آن با توجه به بازدهی فعالیت تعیین خواهد شد ، به نحوی که پس از واریز اقساط تسهیلات ، طرح از لحاظ تأمین سرمایه در گردش خودکفا باشد. حداکثر مدت تسهیلات سرمایه در گردش برای طرح‌های تولیدی می تواند تا 4 سال و برای سایر موارد یکسال باشد .

نحوه ثبت درخواست

افراد مشمول، می‌توانند درخواست خود را در سامانه اعتبارات ثبت کنند تا کارشناسان بانک در اسرع وقت درخواست آن‌ها را با توجه به دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به هر نوع از تسهیلات و وضعیت حساب های متقاضی در بانک بررسی کنند.

بخشنامه های نافذ اعتبارات

قالب دلخواه شما