بانکداری پیام کوتاه

بانکداری پیام کوتاه

سرویس بانکداری پیام کوتاه از خدمات جدید و ارزش‌آفرین بانک کشاورزی بوده که در راستای اطلاع‌رسانی به مشتریان و افزایش سطح رضایت آنها ارائه شده است.

خدمات

استفاده کنندگان از خدمت پیامک خبری می توانند از طریق پیامک از تراکنش های انجام شده بر روی حسابهای خود نظیر واریز، انتقالی، برداشت،وضعیت چک های صادره و ... به صورت لحظه ای و بر خط(Online) مطلع شوند. همچنین می توانند با استفاده از خدمت پیامک دوره ای از انجام تراکنش هایی نظیر "مانده پایان ماه"،"واریز یارانه"،"واریز سود پایان ماه انواع سپرده های کوتاه مدت و مدت دار" و "واریز های دستورپرداخت های پایا(که دستورپرداخت های شاپرک را نیز شامل می شود)" و پیامک های مرتبط با کانال های ارتباطی الکترونیکی نظیر: اینترنت بانک، همراه بانک، تلفنبانک، درگاه اینترنتی کارتخوان شعبه، خودپرداز، پایانه فروش (POS) مطلع شوند. همچنین استفاده‌کنندگان از خدمت پیامک دوره‌ای می‌توانند از انجام تراکنش‌هایی نظیر "مانده پایان ماه"، "واریز یارانه"، "واریز سود پایان ماه انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت و مدت‌دار" و "واریزهای دستورپرداخت‌های پایا (که دستورپرداخت‌های شاپرک را نیز شامل می‌شود)" از طریق پیامک مطلع شوند.

نوع تراکنش کانال ارتباطی شرح تراکنش
تراکنش‌های شعبه‌ای شعبه
واریز نقدی صدور دسته چک
لغو صدور دسته چک صدور دسته چک
واریز انتقالی برداشت نقدی
برداشت انتقالی برداشت نقدی چک
واریز انتقالی چک برداشت انتقالی چک
 دستور پرداخت در حساب سپرده تسهیلات به تسهیلات
 تسهیلات به سپرده
تراکنش‌های کانال‌های
 ارتباطی الکترونیکی
پایانه فروش (POS)
خرید از پایانه فروش
پرداخت قبوض خدماتی (از طریق شاپرک)
خرید شارژ اعتباری (از طریق شاپرک)
خودپرداز
برداشت نقدی از خودپرداز (داخلی و شتابی)
انتقال وجه از طریق خودپرداز (داخلی و شتابی)
پرداخت قبوض خدماتی (داخلی و شتابی)
خرید شارژ اعتباری (داخلی و شتابی)
کارتخوان شعبه
انتقال وجه از طریق کارتخوان شعبه (داخلی و شتابی)
برداشت نقدی از کارتخوان شعبه (داخلی)
درگاه اینترنتی
انتقال وجه از طریق درگاه اینترنتی (داخلی)
خرید از طریق درگاه اینترنتی (داخلی و شتابی)
پرداخت قبوض خدماتی (داخلی)
خرید شارژ اعتباری (داخلی)
اینترنت بانک انتقال وجه حسابی و کارتی از طریق اینترنت‌بانک (داخلی و شتابی)
همراه بانک
انتقال وجه حسابی – داخلی (برای دارنده حساب مقصد)
انتقال وجه کارتی – داخلی (برای دارنده کارت مقصد)
تلفنبانک پرداخت قبوض خدماتی (داخلی)

نحوه درخواست خدمت در سامانه

  • مراجعه به شعبه
  • تکمیل فرم درخواست برقراری خدمات کانال‌های الکترونیکی مهرگستر
قالب دلخواه شما