پایان نامه ها

بانک کشاورزی همانند دیگر نهادهای دولتی، با هدف بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی دانشجویان و هدایت نظام‌مند پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در جهت تأمین بخشی از نیازهای پژوهشی و اولویت‌های بانک اقدام به حمایت مالی و یا اطلاعاتی از پایان‌نامه های مقاطع ارشد و دکتری نموده است. در این راستا دانشجویان می‌توانند با انتخاب یکی از عناوین اولویت‌های پژوهشی پایان‌نامه‌ها به شرح ذیل، طرحنامه‌های مربوطه را از طریق سامانه طرح‌های پژوهشی به مرکز پژوهش‌های کاربردی ارسال نمایند.

حوزه مشتریان و بانکداری عمومی

ردیف عنوان
1 پیش‌بینی وضعیت آینده صنعت بانکداری در ایران مبتنی بر رویکرد آینده‌پژوهی (پایان نامه دکتری)
2 اجرای مدیریت تجربه مشتری (CEM) در بانک کشاورزی (مطالعه و بررسی، ضرورت و الزامات)
3 استقرار بانکداری مجازی در بانک کشاورزی (مطالعه و بررسی، ضرورت و الزامات)
4 تاثیر هوش هیجانی بر افزایش فروش انواع خدمات بانک
5 نقش ویژگی های فرهنگی مناطق مختلف کشور در پذیرش انواع خدمات بانکی
6 تاثیر بازاریابی حسی بر تصمیمات مشتری

حوزه اعتبارات و بانکداری شرکتی

ردیف عنوان
1 بررسی زنجیره عرضه شیلات و آبزیان و ارائه راهکارهای حضور بانک در آن
2 ارائه راهکارهای سنجش تاثیر معیارهای توسعه پایدار محیط زیست در ارزیابی طرحهای کشاورزی برای پرداخت تسهیلات
3 بررسی تاثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی
4 بررسی و ارائه راه‌حل بهینه تخصیص تسهیلات بانکی با توجه به بحران آب
5 تبیین نقش اعتبارسنجی مشتریان در کاهش مطالبات غیر جاری در بانک کشاورزی
6 طراحی مدل ترکیب بهینه پورتفوی اعتبارات بانک کشاورزی
7 شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های مرتبط با فعالیت های بخش کشاورزی
8 تبیین نقش بانک کشاورزی در فقرزدایی و افزایش درآمد روستاییان
9 تأثیر اعتبارات بانک بر ارزش افزوده بخش کشاورزی
10 بررسی رفتار مشتریان بانک در بازپرداخت تسهیلات پراختی و ارائه راهکارهای مناسب

حوزه مالی و پشتیبانی

ردیف عنوان
1 بررسی راهکارهای نظارت، کنترل و کاهش هزینه‌های کارگزاران بخش خصوصی صندوق بیمه کشاورزان در استان ...
2 شناسایی راهکارهای افزایش درآمدهای غیرمشاع بانک نسبت به کل درآمدها
3 بررسی و شناسایی ترکیب بهینه‌ی منابع (سپرده‌ها) و مصارف (تسهیلات) بانک کشاورزی در استان ...
4 طراحی مدل مناسب اندازه گیری و پیش بینی ریسک نقدینگی در بانک کشاورزی
5 مطالعه تطبیقی مدلهای مناسب کنترل و مدیریت نقدینگی بر پایه مبادلات الکترونیکی در بانکداری نوین
6 بررسی میزان تاثیر خدمات بانکداری الکترونیکی در افزایش منابع و درآمدهای کارمزدی بانک (مطالعه موردی پایانه های فروش)

حوزه نظارت و بازرسی

ردیف عنوان
1 مطالعه تطبیقی نظام‌های بازرسی و حسابرسی از راه دور در بانک‌های پیشرو دنیا

حوزه مدیریت

ردیف عنوان
1 شناسایی مؤسسات و اتحادیه‌های فعال در بخش کشاورزی به تفکیک قاره‌ای و پتانسیل‌های موجود به منظور انجام همکاری‌های مشترک بانک و مؤسسات مورد اشاره
2 ارزیابی اثربخشی فعالیتهای حوزه روابط عمومی و ارتقاء نقش آن در ایجاد ارتباطات و ایجاد همدلی سازمانی
3 شناسایی ظرفیتهای موجود در جامعه برای ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی بانک

بین حوزه‌ای

ردیف عنوان
1 ارائه الگوی مناسب مدیریت ریسک عملیاتی در بانک کشاورزی
2 بررسی کفایت و ارائه الگوی بازمهندسی فرایندهای عملیاتی در بانک کشاورزی
فرم طرح نامه - پايان نامه
سامانه طرح های پژوهشی
دستورالعمل سامانه طرح هاي پژوهشي

 

قالب دلخواه شما
bki