بانک کشاورزی

تاریخ: 07 مهر 1398

پرداخت 97 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش فعالیت های جهانگردی دربانک کشاورزی استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان ازابتدای سال تا پایان مردادماه سال جاری  مبلغ 97  میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در زیربخش فعالیت های هتل ، هتل آپارتمان ، متل ، مجتمع های جهانگردی ، مهمانسراهای جهانگردی   پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان گیلان ، این میزان تسهیلات به  215 نفر متقاضی درزیر بخش مربوطه  پرداخت شد.