بانک کشاورزی

تاریخ: 04 اردیبهشت 1399

پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی از سوی بانک کشاورزی در اولین ساعات امروز

وام حمایتی یک میلیون تومانی به حساب 1593990 سرپرست خانوار واریز شد.

به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی،مسعود جلالیان معاون اعتباری و تجهیز منابع این بانک اعلام کرد:در اجرای برنامه حمایتی دولت برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا بر خانوارها و بر اساس هماهنگی به عمل آمده از سوی بانک مرکزی،مبلغ1594 میلیارد تومان تسهیلات حمایتی، روز پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1399(امروز) در قالب تسهیلات یک میلیون تومانی، به حساب 1593990  سرپرست خانوار معرفی شده از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی واریز شد.

وی افزود: واریز این مبالغ با ارسال 1.050.000پیامک به سرپرستان خانواری که شماره تلفن همراه آنان در سامانه های بانک کشاورزی ثبت شده است،اطلاع داده شد.