بانک کشاورزی

تاریخ: 28 اردیبهشت 1399

قدردانی استاندار خوزستان از عملکرد بانک کشاورزی

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از عملکرد بانک کشاورزی استان قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان غلامرضا شریعتی استاندارخوزستان  با اهداء لوح سپاس به محسن صفدری مدیر کل این بانک در استان از عملکرد موثر وی در زمینه رعایت حقوق شهروندی  قدردانی کرد.

  در بخشی از این لوح سپاس آمده است: «نتایج حاصله از ارزیابی ستاد صیانت استان در اجرای برنامه ابلاغی ستاد مرکزی بیانگر اقدامات ارزشمند جنابعالی در تقویت و ارتقاء حقوق شهروندی  می باشد.»

شایان ذکر است بانک کشاورزی استان خوزستان در ارزیابی ستاد صیانت استانداری خوزستان جزء سازمان های برتر استان در سال 1398 شناخته شده است.