بانک کشاورزی

تاریخ: 20 بهمن 1399

پرداخت بیش از 156 میلیارد ریال تسهیلات پروژه توسعه کشت های گلخانه ای توسط شعب بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز  از ابتدای سال جاری تا دهه مبارک فجر  ، مبلغ   156میلیارد ریال  تسهیلات پروژه توسعه کشت های گلخانه ای و تولید محصولات کشاورزی  پرداخت کردند.
به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزی استان البرز ،از ابتدای سال جاری بابت تعداد 10طرح جدید  تسهیلات حمایت از طرح های گلخانه ای مصوب و پرداخت شده است .