منشور اخلاقی کارکنان بانک

  • ارزش آفرینی برای مردم و مشتریان و کسب رضایت آنها به عنوان اصلی‌ترین سرمایه بانک.
  •  ترویج فرهنگ تکریم، پاسخگویی و گره‌گشایی از مشکلات مردم و مشتریان و تبدیل آن به یک ارزش حاکم در سازمان.
  • وقت‌شناسی، وظیفه‌شناسی، آراستگی ظاهر، حذف تشریفات زائد و پرهیز از معطل کردن مردم و مشتریان.
  • تلاش برای ارائه بهترین و روزآمدترین نوع خدمات بانکی به ویژه با استفاده از فناوری روز بانکداری الکترونیک در سطح استانداردهای جهانی.
قالب دلخواه شما