قدردانی استاندارهرمزگان از عملکرد بانک کشاورزی در زمينه پرداخت تسهيلات اشتغالزايي به مددجويان كميته امداد امام خميني (ره)

قدردانی استاندارهرمزگان از عملکرد بانک کشاورزی در زمينه پرداخت تسهيلات اشتغالزايي به مددجويان كميته امداد امام خميني (ره)

  دكتر همتي استاندار هرمزگان روز سه شنبه 12 شهریور در جلسه كارگروه اشتغال  استان از عملکرد مطلوب بانک کشاورزی در زمينه پرداخت تسهيلات اشتغالزايي ويژه مددجويان و خانواده های تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان ، در جلسه كارگروه اشتغال استان هرمزگان ، دكتر فريدون همتي استاندار اين استان  با اهداي لوح سپاس به مهندس جهان نجاتي  مدير شعب بانك كشاورزي ، از اهتمام و دقت نظر بانك كشاورزي در راستاي گسترش فرهنگ کار و تلاش و توسعه اشتغال محرومان ، تشكر و قدرداني كرد.

اين گزارش مي افزايد : بانك كشاورزي تاکنون در راستاي مصوبات كارگروه اشتغال استان 169 ميليارد ريال به 422 نفر از مجريان طرح هاي اشتغال زا در استان هرمزگان پرداخت کرده است.

قالب دلخواه شما
bki