پرداخت 97 میلیارد ریال تسهیلات در زیربخش فعالیت های جهانگردی دربانک کشاورزی استان گیلان

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان ازابتدای سال تا پایان مردادماه سال جاری  مبلغ 97  میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در زیربخش فعالیت های هتل ، هتل آپارتمان ، متل ، مجتمع های جهانگردی ، مهمانسراهای جهانگردی   پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان گیلان ، این میزان تسهیلات به  215 نفر متقاضی درزیر بخش مربوطه  پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki