بهره برداری از دبیرستان 8 کلاسه در استان خوزستان با حمایت بانک کشاورزی

با تسهيلات بانك كشاورزي، یک واحد دبیرستان 8 کلاسه در شهرستان اهواز استان  خوزستان به بهره برداری رسید .

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان  كل سرمايه اين طرح  بالغ بر 129 میلیارد ریال است كه  80 میلیارد ریال آن توسط تسهيلات بانك كشاورزي و از محل اعتبارات منابع داخلی بانک تامين شد.

قالب دلخواه شما
bki