قدردانی استانداری تهران از عملکرد بانک کشاورزی در کمک به واحدهای تولیدی

قدردانی استانداری تهران از عملکرد بانک کشاورزی  در کمک به واحدهای تولیدی

در بیست و چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانداری استان تهران محمد امامی امین معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری تهران از عملکرد بانک کشاورزی استان تهران در کمک به واحد های تولیدی قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تهران ، در این جلسه معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری تهران اظهار داشت: بانک کشاورزی در سال رونق تولید حمایت های ویژه ای را از تولیدگنندگان به عمل آورده است که جای قدردانی و تشکر دارد.
شایان ذکر است از ابتدای سال جاری تاکنون بانک کشاورزی مدیریت استان تهران از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال جاری حدود دوهزار میلیارد ریال به طرح های مصوب و آماده عقد قرارداد اختصاص داده است.

قالب دلخواه شما
bki