رشد 256 درصدي پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزايي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، مبلغ 136 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزايي پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 377 نفر متقاضي پرداخت شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پرداخت 72 درصد و از نظر مبلغ پرداختي 256 درصد رشد داشته است.

قالب دلخواه شما
bki