پرداخت بيش از 7 هزار ميليارد ريال تسهیلات از محل منابع داخلي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، مبلغ 7 هزار و 390 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلي به متقاضیان پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 22289 نفر متقاضي پرداخت شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ پرداختي 15 درصد رشد داشته است.

قالب دلخواه شما
bki