پرداخت بيش از 9 هزار ميليارد ريال تسهیلات توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، مبلغ 9 هزار و 914 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 32189 نفر متقاضي پرداخت شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ 11 درصد رشد داشته است.

قالب دلخواه شما
bki