قدردانی استاندار البرز از عملکرد بانک کشاورزی در اشاعه فرهنگ نماز

قدردانی استاندار البرز از عملکرد بانک کشاورزی در اشاعه فرهنگ نماز

عزیز اله شهبازی استاندار البرز از عملکرد بانک کشاورزی در استان البرز قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان البرز ، استاندار البرز با اهدای لوحی از مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز برای مساعی ارزشمند در زمینه ترویج و اشاعه فرهنگ انسان ساز نماز در جامعه اداری ، قدردانی کرد .

عکسهای مرتبط

قالب دلخواه شما
bki