كسب رتبه اول کاهش مانده املاك تمليكي بانك براي دومين سال متوالي توسط بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي

مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي با تلاش همكاران شعب، براي دومين سال متوالي با مانده املاك تمليكي صفر ، رتبه اول كشور را كسب کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، عدم تملیک املاک در شعب استان و تعيين تكليف مطالبات بدهكاران شعب قبل از تمليك وثائق آنها، مرهون تلاش و زحمات همكاران شعب،كارشناسان حقوقي و وصول مطالبات مديريت استان است.

قالب دلخواه شما
bki