بهره مندي 1700 مشتري جديد از خدمات همراه بانك و اينترنت بانك درسه ماهه اول 1399 توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

بهره مندي 1700 مشتري جديد از خدمات همراه بانك و اينترنت بانك  درسه ماهه اول 1399  توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال جاري موفق به جذب 1701 مشتري جديد جهت بهره مندي از خدمات همراه بانك و اينترنت بانك شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، در سه ماهه اول سال جاري تعداد مشتريان جديد استفاده كننده از خدمات همراه بانك 8156 نفر و تعداد مشتريان جديد اينترنت بانك 1596 نفر بوده است.

شايان ذكر است با تلاش همكاران شعب استان درصد مشتريان اقتصادي پايانه هاي فروش، 60 درصد افزايش يافته است.

قالب دلخواه شما
bki