تحقق 104 درصدي برنامه صدور ضمانتنامه توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در چهار ماهه اول 1399

بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در چهار ماهه اول سال1399 ، موفق به تحقق 104 درصدي برنامه صدور ضمانتنامه گرديد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، شعب بانك كشاورزي استان تا پايان تير ماه 1399 تعداد 137 فقره ضمانتنامه با كارمزد 1162920579 ريال صادركرد .

قالب دلخواه شما
bki