پرداخت 400 ميليارد ريال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان مرداد ماه 1399 ، مبلغ 400 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 666 نفر متقاضي پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki