پرداخت 2 ميليارد ريال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزايي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان مرداد ماه 1399 ، مبلغ 2 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزايي پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 6 نفر متقاضي پرداخت شد .

قالب دلخواه شما
bki