پرداخت 16 ميليارد ريال تسهیلات در قالب كمكهاي فني و اعتباري توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان مرداد ماه 1399 ، مبلغ 16 میلیارد ریال تسهیلات كمكهاي فني و اعتباري پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان تسهيلات به 13 نفر متقاضي پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki