پرداخت 413 ميليارد ريال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در شش ماهه اول سال جاري ، مبلغ 413 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان تسهيلات به 812 نفر متقاضي پرداخت شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ 36 درصد رشد داشته است.

قالب دلخواه شما
bki