رشد 188 درصدي در پرداخت تسهیلات كمك هاي فني و اعتباري توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در نيمه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در شش ماهه اول سال جاري ، مبلغ 34 میلیارد ریال تسهیلات كمك هاي فني و اعتباري پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان تسهيلات به 17 نفر متقاضي پرداخت شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ 188 درصد رشد داشته است.

قالب دلخواه شما
bki