رشد 17 درصدي در پرداخت تسهیلات توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در شش ماهه اول سال جاري ، مبلغ 5 هزار و 140 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت كردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان تسهيلات به 14029 نفر متقاضي پرداخت شدكه نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد رشد داشته است .

قالب دلخواه شما
bki