اهداي 33 دستگاه صفحه نمايشگر رايانه توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی به اداره كل آموزش و پرورش استان

اهداي 33 دستگاه صفحه نمايشگر رايانه توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی به اداره كل آموزش و پرورش استان

با عنايت به آغاز سال تحصيلي جديد، مديريت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي خود اقدام به اهداي 33 دستگاه صفحه نمايشگر رايانه كرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی با توجه به شرايط خاص كشور در شيوع بيماري كرونا و نياز سخت افزاري مدارس و دانش آموزان جهت آموزش هاي الكترونيكي و مجازي، بانك كشاورزي تعداد 33 دستگاه صفحه نمايشگر رايانه به آموزش و پرورش استان به منظور توزيع در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، اهدا كرد.

قالب دلخواه شما
bki