قدردانی استاندار مرکزی از عملکرد بانک کشاورزی

قدردانی استاندار مرکزی از عملکرد بانک کشاورزی

سید علی آقازاده استاندار مرکزی با اهدای لوحی از اقدامات و عملکرد بانک کشاورزی استان مرکزی قدردانی کرد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی ، استاندار مرکزی از خدمات ارزشمند و ثمربخش مسعود رضایی مدیر شعب بانک کشاورزی استان مرکزی از قبیل تأمین منابع مالی و نقدینگی کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی در سال 1398 که منجر به تحقق دستاوردهای مهم و ارزشمند در استان مرکزی شد، قدردانی کرد.

عکسهای مرتبط

قالب دلخواه شما
bki