تحقق 115 درصدي برنامه صدور ضمانتنامه توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی درنيمه اول 1399

بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در شش ماهه اول سال جاري ، موفق به تحقق 115 درصدي برنامه صدور ضمانتنامه گرديد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، شعب بانك كشاورزي استان تا پايان شهريور ماه 1399 ، تعداد 225 فقره ضمانتنامه براي متقاضيان صادر كرد .

قالب دلخواه شما
bki