توزيع 200 بسته لوازم تحرير توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در روز جهاني كودك

توزيع 200 بسته لوازم تحرير توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در روز جهاني كودك

مديريت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی روز 16 مهر ماه به مناسبت روز جهاني كودك گل لبخند و موج شادي را بر لب های دانش آموزان مدرسه شهيد طالقاني نشاند .

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، به مناسبت روز جهاني كودك تعداد 200 بسته نوشت افزار در دبستان شهيد طالقاني شهرستان سربيشه كه از مناطق محروم و مرزي استان مي باشد ، توزيع گرديد. شايان ذكر است از ابتداي سال تاكنون تعداد 500 بسته لوازم التحرير به دانش آموزان مناطق محروم استان اهدا شده است.     

قالب دلخواه شما
bki