اهدای تبلت به دانش آموزان مناطق محروم استان لرستان توسط بانک کشاورزی

بانک کشاورزی استان لرستان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود 5 دستگاه تبلت به دانش آموزان مناطق محروم استان اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان لرستان ، با توجه به شرایط خاص کشور در شیوع بیماری کرونا و نیاز دانش آموزان به وسایل آموزشی هوشمند برای بهره مندی از آموزش های الکترونیکی و مجازی، تعداد 5 دستگاه تبلت به همراه بسته های آموزشی بانک کودک و نوجوان، با حضور مدیران مدارس مربوطه به 5 دانش آموز از مناطق کم برخوردار استان اهدا شد.

قالب دلخواه شما
bki