پرداخت بیش از6 هزارو 347 میلیارد ریال تسهيلات توسط شعب استان البرز در پایان سه ماهه سوم سال 1399

شعب بانک کشاورزی استان البرز  از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه بیش از 6 هزارو 347 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند.
به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزی استان البرز ، این میزان تسهیلات به 4582    نفر از متقاضیان واجد شرایط پرداخت شد.

قالب دلخواه شما
bki