پرداخت بیش از 14 میلیارد ريال تسهيلات بند ب تبصره 16 سازمان بهزیستی (ابلاغی سال 1399)توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی  استان البرز  از ابتدای ابلاغ اعتبار درسال 99تا پایان آذر ماه مبلغ 14میلیارد و 300میلیون ریال تسهيلات  بند ب تبصره 16 سازمان بهزیستی به متقاضیان پرداخت کردند.
به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان البرز ، این میزان تسهیلات در راستای حمایت از بند ب تبصره 16 سازمان بهزیستی به تعداد 46 نفر از متقاضیان پرداخت شده است
.

قالب دلخواه شما
bki