البرز

پرداخت بیش از 36میلیارد ریال تسهیلات باغداری در شعب بانک کشاورزی استان البرز

§         شعب بانک کشاورزی استان البرز تا پایان مرداد ماه مبلغ36 میلیارد و 656 میلیون ریال تسهیلات باغداری پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز ،این ...

پرداخت بیش از8میلیارد ریال تسهیلات زراعی در شعب بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز  تا پایان مرداد ماه مبلغ8میلیارد و 692میلیون ریال تسهیلات زراعی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز  ،این میزان تسهیلات به تعداد33نفر از متقاضیان پرداخت ش...

پرداخت بیش از 539میلیارد ریال تسهیلات خدمات و بازرگانی در شعب بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز  تا پایان مرداد ماه مبلغ 539میلیارد و936میلیون ریال تسهیلات خدمات و بازرگانی  پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز  ،این میزان تسهیلات به تعداد 1707&n...

بیش از 33هزار راس دام در بانک کشاورزی استان البرز تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتند

تا مرداد ماه  سال زراعی 97-96 قریب به 33هزار و 582راس انواع دام  در استان البرز تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز ، در این مدت تعداد34بیمه گذار محصولات  دامی ...

بیش از 7میلیون قطعه طیوردر بانک کشاورزی استان البرز تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتند

در سال زراعی 97-96     7میلیون و13هزارو270 قطعه طیور در استان البرز تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز ، در این مدت تعداد 339 بیمه گذار طیور خود را تحت پو...

پرداخت12میلیارد 500میلیون ریال تسهیلات مکانیزاسیون در شعب بانک کشاورزی البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز  از آغاز سال 97 تا کنون12 میلیاردو500میلیون ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب  بانک کشاورزی استان البرز  ، با پرداخت این میزان تسهیلات 12 ...

صدور 35 میلیارد ریال انواع ضمانتنامه توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز درپایان تیرماه سال جاری، 35میلیارد ریال ضمانت نامه برای متقاضیان بخش های مختلف اقتصادی صادر کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز ،این میزان ضمانت نامه برای 104 نفر از ...

پرداخت بیش از118 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی در استان البرز

 شعب بانک کشاورزی استان البرز تا پایان تیر ماه  97 مبلغ 118 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کردند .   به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز، این میزان تسهیلات به تعدا...

پرداخت 228 میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز در پایان تیرماه 97 مبلغ 228 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز، این میزان تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ...

پرداخت10میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی توسط بانک کشاورزی استان البرز

 شعب بانک کشاورزی استان البرز در تیر ماه 97 مبلغ 10 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان البرز این میزان تسهیلات از محل منابع داخلی و برای  خرید تراک...
کسب رتبه اول کشوری در جذب اعتبارات اشتغال پایدار روستایی توسط بانک کشاورزی استان البرز

کسب رتبه اول کشوری در جذب اعتبارات اشتغال پایدار روستایی توسط بانک کشاورزی استان البرز

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز رتبه نخست کشوری در جذب اعتبارات اشتغال پایدار روستایی را کسب کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز ، این مدیریت  با عملکرد 145درصدی از پنجاه درصد  اعتبار ابلا...

پرداخت 691 میلیارد ریال تسهیلات در بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز درسه ماهه اول سال97  مبلغ 691 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز این میزان تسهیلات به تعداد 1350 نفر از متقاضیان بخش های زراعت ، باغدار...

پرداخت 206 میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز در سه ماهه نخست سال 97 مبلغ 206 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز، این میزان تسهیلات از محل اعتبارات صن...
پرداخت بیش از 16  میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی توسط بانک کشاورزی استان البرز

پرداخت بیش از 16 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز طی سه ماه نخست سال 97 مبلغ 16میلیارد و چهارصد  میلیون ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری  پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز ،این میزان تسهیلات ...

پرداخت بیش از 67 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان البرز

 شعب بانک کشاورزی استان البرز درسه ماه نخست سال 97 مبلغ 67 میلیارد ریال  تسهیلات قرض الحسنه ازدواج  پرداخت کردند .   به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز، این میزان تسهیلات به تعداد ...

پرداخت بیش از 497 میلیارد ریال تسهیلات بنگاه های کوچک و متوسط توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز در سه ماه اول سال 97 مبلغ 497میلیارد و هشتصد و هشتاد و چهار میلیون ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط  پرداخت  کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز این مبلغ ...

صدور 19میلیارد ریال انواع ضمانتنامه توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز در سه ماه نخست سال 97 مبلغ 19 میلیارد ریال ضمانت نامه برای متقاضیان بخش های مختلف اقتصادی صادر کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز ،این میزان ضمانت نامه برای تعداد 80 نف...

پرداخت بیش از 14 میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز طی دو ماه نخست سال 97، مبلغ 14میلیارد وهفتصد و نود و هشت میلیون  ریال تسهیلات خود اشتغالی از محل بند (د) تبصره 16 قانون بودجه پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان ا...

بخشودگی بیش از 125میلیارد ریال بدهی کشاورزان استان البرز توسط بانک کشاورزی

 شعب بانک کشاورزی استان البرز125 میلیارد ریال سود و جرائم تسهیلات معوق کشاورزان را مورد بخشودگی قرار دادند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز،در سال گذشته تعداد 2296فقره سود و جرائم تسهیلات معوق کش...

پرداخت بیش از10 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز طی دو ماهه سال 97 مبلغ 10میلیارد و سیصد و بیست  میلیون ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری  پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز ،این میزان تسهیل...
صفحه 10 از 23ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما
bki