البرز

کسب رتبه سوم کشوری در کمترین تعداد چکهای برگشتی در سامانه چکاوک در مدیریت استان البرز

کسب رتبه سوم کشوری در کمترین تعداد چکهای برگشتی در سامانه چکاوک در مدیریت استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز در ارزیابی شش ماهه اول سال 1399 در سامانه اختصاصی چکاوک  موفق به کسب رتبه سوم کشوری  در کمترین تعداد چکهای برگشتی شد . به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان البرز، در آخرین...
کسب رتبه سوم کشوری در میزان درصد چکهای وصولی سامانه چکاوک در مدیریت استان البرز

کسب رتبه سوم کشوری در میزان درصد چکهای وصولی سامانه چکاوک در مدیریت استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز در ارزیابی شش ماهه اول سال 1399 در سامانه اختصاصی چکاوک  موفق به کسب رتبه سوم کشوری  در بالاترین میزان درصد چکهای وصولی شد . به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان البرز، در آخ...

کاهش 10.1 درصدی مطالبات غیر جاری در بانك كشاورزي استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز  طی شش ماهه اول سالجاری مبلغ 1066 میلیارد ریال دارای مانده مطالبات غیر جاری است . به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي  استان البرز ، این میزان از مطالبات غیر جاری از گیرندگان تسهی...

رشد منابع حسابهای متصل به پایانه فروش در شعب بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز تا پایان شهریور ماه سالجاری  موفق به جذب  1419 میلیارد ریال منابع حسابهای متصل به پایانه فروش شده است . به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان البرز ، این میزان جذب با تحقق 118...

رشد سهم مشتریان اقتصادی دستگاههای پایانه فروش در شعب بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز تا پایان شهریور ماه سالجاری  در بخش سهم مشتریان اقتصادی دستگاههای پایانه فروش موفق به عملکرد میزان 74 درصد از تعهدات خود شد . به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان البرز ، این میزا...

ارتقا رتبه استان البرز در بررسی بهبود عملکرد استانها

بانک کشاورزی استان البرز با افزایش عملکرد خود در شاخص های امور مشتریان و سهم از بازار ،وصول مطالبات و عملیات ارزی موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد . به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان البرز، در آخرین بررسی بهبود عم...

تحقق بیش از 106درصد از تعهدات ابلاغی سال 1399 در تجهیز منابع بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی  استان البرز در 6ماهه اول سال جاری  موفق به جذب بیش از 29 هزار میلیارد ریال منابع سپرده های مردمی شده است که با این میزان جذب تا کنون موفق به تحقق 106درصد از تعهدات ابلاغی خود در سال 99 در بخش تجهیز مناب...

رشد 49 درصدی سپرده های مردمی در بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی  استان البرز در 6ماهه اول سال جاری  موفق به جذب  29 هزارو 441میلیارد ریال منابع سپرده های مردمی شده است . به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان البرز ، این میزان جذب در مقایسه با ...

بهبود ترکیب سپرده های مردمی شعب بانک کشاورزی در استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز  در 6ماهه اول سالجاری موفق به بهبود ترکیب سپرده های مردمی با افزایش سپرده های ارزان قیمت شد. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان البرز ، نسبت سپرده های ارزان قیمت به گران قیمت...

پرداخت بیش از3 هزارمیلیارد ریال تسهيلات توسط شعب استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز  از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه بیش از 3هزارو 645 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزی استان البرز ، این میزان تسهیلات به  &nbs...
پرداخت بیش از 86 میلیارد ریال بهای گندم به کشاورزان توسط بانک کشاورزی استان البرز

پرداخت بیش از 86 میلیارد ریال بهای گندم به کشاورزان توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز بیش از 86 میلیاردو 132میلیون  ریال بهای گندم به کشاورزان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز  ، شعب بانک کشاورزی البرز این میزان بهای گندم را بابت خرید ت...

رشد 54 درصدی صدور ضمانت نامه توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی  استان البرز  از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ماه 1399مبلغ   98 میلیارد و 845 میلیون ریال ضمانت نامه برای  متقاضیان صادر کرد. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان البرز ، ...
پرداخت بیش از  366 میلیارد ريال تسهيلات قرض الحسنه ازدواج  توسط شعب بانک کشاورزی استان البرز

پرداخت بیش از 366 میلیارد ريال تسهيلات قرض الحسنه ازدواج توسط شعب بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز  از ابتدای سال 99 تا پایان شهریور   ماه مبلغ  366 میلیارد و 580 میلیون ریال تسهيلات قرض الحسنه ازدواج  به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاو...

پرداخت بیش از 40 میلیارد ريال تسهيلات حمایتی طرح های کمیته امداد توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز  از محل  ابلاغ اعتبارتبصره 16 در سال 99 تا مقطع پایان شهریور ماه سالجاری مبلغ 40  میلیارد و 550میلیون  ریال تسهيلات حمایت از طرح کمیته امداد امام خمینی (ره)  به متقاضیان پ...
پوشش بیمه ای بیش از 16 هزار  راس دام سبک روستایی توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان البرز

پوشش بیمه ای بیش از 16 هزار راس دام سبک روستایی توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان البرز

تعداد 16 هزارو  764راس دام سبک روستایی در استان البرز  تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز  ، در سال زراعی 99-98 تعداد  177 فقره بیمه نامه بر...
پوشش بیمه ای 9645  هکتار محصولات زراعی گندم آبی توسط صندوق بیمه کشاورزی استان البرز

پوشش بیمه ای 9645 هکتار محصولات زراعی گندم آبی توسط صندوق بیمه کشاورزی استان البرز

میزان   9645 هکتار اراضی محصولات زراعی – گندم آبی در بانک کشاورزی استان البرز  تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرارگرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز  ، در سال زراعی 99-98...

پرداخت 4 میلیارد ریال غرامت به زارعین خسارت دیده محصولات زراعی در بانک کشاورزی استان البرز

در سال زراعي 98-99  بیش از4 میلیارد ریال غرامت به زارعین خسارت دیده محصولات زراعی در استان البرز  پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب  بانک کشاورزی استان البرز ، از مجموع غرامت های پرداخت شده به کشاورزان م...

پرداخت 31 میلیارد ریال غرامت به دامداران خسارت دیده در بانک کشاورزی استان البرز

در سال زراعي 98-99 بیش از31 میلیارد ریال غرامت به دامداران خسارت دیده در استان البرز  پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب  بانک کشاورزی استان البرز ، از مجموع غرامت های پرداخت شده به دامداران مبلغ 30 میلیارد و ...
پوشش بیمه ای 4670  هکتار محصولات زراعی ذرت علوفه ای توسط صندوق بیمه کشاورزی استان البرز

پوشش بیمه ای 4670 هکتار محصولات زراعی ذرت علوفه ای توسط صندوق بیمه کشاورزی استان البرز

میزان   4670  هکتار اراضی محصولات زراعی – ذرت علوفه ای در بانک کشاورزی استان البرز  تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز  ، در سال ...
پوشش بیمه ای 3611   هکتار محصولات زراعی جو آبی  توسط صندوق بیمه کشاورزی استان البرز

پوشش بیمه ای 3611 هکتار محصولات زراعی جو آبی توسط صندوق بیمه کشاورزی استان البرز

میزان   3611  هکتار اراضی محصولات زراعی – جو آبی  در بانک کشاورزی استان البرز  تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز  ، در سال زراعی...
صفحه 3 از 23ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما
bki