البرز

پوشش بیمه ای 8683 راس دام سبک روستایی توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان البرز

تعداد8683 راس دام سبک روستایی در استان البرز تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز  ، از ابتدای سال زراعی  99-98تا پایان خرداد ماه1399 تعداد  131 فق...

پوشش بیمه ای 8119 راس دام سبک عشایری توسط صندوق بیمه کشاورزی استان البرز

تعداد  8119 راس دام سبک عشایری در بانک کشاورزی استان البرز  تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز  ، از ابتدای سال زراعی 99-98تا پایان خرداد ماه1399 تعدا...
پوشش بیمه ای 461راس گاو بومی و آمیخته توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان البرز

پوشش بیمه ای 461راس گاو بومی و آمیخته توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان البرز

تعداد  461 راس گاو بومی و آمیخته در استان البرز تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز  ،از ابتدای سال زراعی 99-98تا پایان خرداد ماه1399 تعداد 98 فقر...
بیمه 53698 راس دام صنعتی توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان البرز

بیمه 53698 راس دام صنعتی توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان البرز

تعداد 53698 راس دام صنعتی در استان البرز  تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز  ،در سال زراعی 99-98تا پایان خرداد ماه1399 تعداد 43 نفر بیمه گذار،53698 راس دام...

بیمه 823 راس دام اصیل در واحد سنتی بهداشتی توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان البرز

تعداد 823 راس دام اصیل در واحد سنتی بهداشتی در استان البرز  تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرارگرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز  ، از ابتدای سال زراعی تا پایان خرداد ماه 1399 تعداد 17ف...

بهبود ترکیب سپرده های مردمی شعب بانک کشاورزی در استان البرز در سه ماهه اول 1399

شعب بانک کشاورزی در استان البرز  از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه سالجاری موفق به بهبود ترکیب سپرده های مردمی با افزایش سپرده های ارزان قیمت شد. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان البرز ، نسبت سپرده ...

رشد سپرده های مردمی در سه ماهه اول سال 1399 در بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی در استان البرز   از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه 1399بیش از  25میلیارد ریال سپرده های مردمی با رعایت ترکیب سپرده های ارزان قیمت نسبت به گران قیمت جذب نموده است. به گزارش روابط عمومي مديريت ش...

صدور بیش از 35 میلیارد ريال ضمانت نامه توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی در استان البرز  از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه 1399مبلغ   35 میلیارد  ریال ضمانت نامه برای  متقاضیان صادر کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان البرز ، این می...

بیمه 74087 راس دام توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان البرز

تعداد 74087 راس دام در استان البرز  تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرارگرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز  ، از ابتدای سال زراعی 99-98تا پایان خرداد ماه 1399 تعداد   352  ...
پوشش بیمه ای تعداد 6769231  قطعه طیور  توسط صندوق بیمه کشاورزی استان البرز

پوشش بیمه ای تعداد 6769231 قطعه طیور توسط صندوق بیمه کشاورزی استان البرز

تعداد  6769231  قطعه طیور در بانک کشاورزی استان البرز  تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز  ، از ابتدای سال زراعی 99-98تا پایان خرداد ماه1399 تعدا...
پوشش بیمه ای 1088 هکتار از باغات استان البرز

پوشش بیمه ای 1088 هکتار از باغات استان البرز

 شعب بانک کشاورزی استان البرز طی 9 ماهه ابتدای سال زراعی جاری، 1088 هکتار از باغات مثمر و بیمه پذیر را تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار دادند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز  ، از ...
پوشش بیمه ای 15005 هکتار محصولات زراعی  توسط صندوق بیمه کشاورزی استان البرز

پوشش بیمه ای 15005 هکتار محصولات زراعی توسط صندوق بیمه کشاورزی استان البرز

تعداد  15005  هکتار اراضی محصولات زراعی (گندم و جو )  در بانک کشاورزی استان البرز  تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز  ، از ابتدای سال ...
بازدید از کارخانه تولید فراورده های غذایی بهینه وزین توسط مدیر شعب بانك كشاورزي استان البرز

بازدید از کارخانه تولید فراورده های غذایی بهینه وزین توسط مدیر شعب بانك كشاورزي استان البرز

رافعی دهکردی مدیر شعب بانک کشاورزی استان البرز  به اتفاق متقی نیا رییس اداره کل بانکداری شرکتی و هیات همراه روز 22 خرداد از کارخانه تولید فراورده های غذایی بهینه وزین (مهگل ) که با دریافت تسهیلاتی به مبلغ 45 میلیارد ریال از ب...
بازدید از کارخانه تولید ماکارونی مانا ، واحد مشارکتی بانک کشاورزی، توسط مدیر شعب استان البرز

بازدید از کارخانه تولید ماکارونی مانا ، واحد مشارکتی بانک کشاورزی، توسط مدیر شعب استان البرز

رافعی دهکردی مدیر شعب بانک کشاورزی استان البرز   به اتفاق متقی نیا رییس اداره کل بانکداری شرکتی  و هیات همراه، روز 22 خرداد از کارخانه تولید ماکارونی مانا که با دریافت  تسهیلاتی معادل 750میلیارد ریال از بانک کش...

بهبود ترکیب سپرده های مردمی شعب بانک کشاورزی در استان البرز دردو ماهه ابتدای سال 99

شعب بانک کشاورزی در استان البرز   طی دوماهه ابتدای سال 99  موفق به بهبود ترکیب سپرده های مردمی با افزایش سپرده های ارزان قیمت شد. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان البرز ، نسبت سپرده های ارزان...

کاهش ریسک اعتباری توسط بانك كشاورزي استان البرز در دو ماهه ابتدای سال 99

ریسک اعتباری  مدیریت بانک کشاورزی در استان البرز  طی2 ماهه ابتدای سال جاري به 11.59 درصد رسید. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان البرز ، این میزان ریسک  اعتباری  نسبت به مدت مشابه سا...
قدردانی استاندار البرز از عملکرد بانک کشاورزی در اشاعه فرهنگ نماز

قدردانی استاندار البرز از عملکرد بانک کشاورزی در اشاعه فرهنگ نماز

عزیز اله شهبازی استاندار البرز از عملکرد بانک کشاورزی در استان البرز قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان البرز ، استاندار البرز با اهدای لوحی از مدیریت شعب بانک کشاورزی استان البرز برای مساعی...

پرداخت بیش از 60میلیارد ریال غرامت بیمه کشاورزی در بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی در استان البرز  طی سال 98 بیش از 60 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده تحت پوشش بیمه کشاورزی پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان البرز ، از مجموع غرامت های پرداخت شد...

افزایش 100درصدی تسهیلات پرداختی از محل اقتصاد مقاومتی در بانک کشاورزی استان البرز در سال 98

شعب بانک کشاورزی در استان البرز  طی سال 98 بیش از 1022 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبار اقتصاد مقاومتی به 121 نفر از فعالان و تولیدکنندگان زیر بخش کشاورزی پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومي مديريت شع...

کسب رتبه اول کشوری مدیریت بانک کشاورزی البرز در اجرای بخشودگی بند "ل"تبصره 16

شعب بانک کشاورزی در استان البرز  طی سال 98 مبلغ 19 میلیارد و 485میلیون ریال از محل بند "ل"تبصره 16 قانون بودجه سال 98 به تعداد 86 نفر متقاضی بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد  اقدام کردند. به گ...
صفحه 6 از 23ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما
bki