خراسان جنوبي

پرداخت 203 ميليارد ريال تسهیلات اعتبارات سيل مربوط به سالهاي 97 و 98 توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان مرداد ماه 1399 ، مبلغ 203 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات سيل سالهاي 1397 و 1398 پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ،...

پرداخت 107 ميليارد ريال تسهیلات توسعه مكانيزاسيون توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان مرداد ماه 1399 ، مبلغ 107 میلیارد ریال تسهیلات توسعه مكانيزاسيون پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به ...

پرداخت 16 ميليارد ريال تسهیلات در قالب كمكهاي فني و اعتباري توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان مرداد ماه 1399 ، مبلغ 16 میلیارد ریال تسهیلات كمكهاي فني و اعتباري پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان تسهيلات به 1...

پرداخت38 ميليارد ريال تسهیلات از محل بند الف تبصره 18 توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان مرداد ماه 1399 ، مبلغ 38 میلیارد ریال تسهیلات از محل بند الف تبصره 18 پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به...

پرداخت 88 میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان مرداد ماه 1399 ، مبلغ 88 میلیاردریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به متقاضيان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ، اين ميزان...

پرداخت 4 هزار ميليارد ريال تسهیلات توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان مرداد ماه 1399 ، مبلغ 3 هزار و 672 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 10924 نفر متق...

پرداخت 9 میلیارد ریال تسهیلات به عشاير كوچنده توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان مرداد ماه 1399 ، مبلغ 9 میلیارد ریال تسهیلات به عشاير كوچنده پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 36 نفر م...

پرداخت 2 ميليارد ريال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزايي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان مرداد ماه 1399 ، مبلغ 2 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزايي پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 6 ...

پرداخت 400 ميليارد ريال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال تا پايان مرداد ماه 1399 ، مبلغ 400 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 666 ...

پرداخت 19 ميليارد ريال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي سال جاري تا پايان مرداد ماه ، مبلغ 19 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسه...

تحقق 104 درصدي برنامه صدور ضمانتنامه توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در چهار ماهه اول 1399

بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در چهار ماهه اول سال1399 ، موفق به تحقق 104 درصدي برنامه صدور ضمانتنامه گرديد. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، شعب بانك كشاورزي استان تا پايان تير ماه 1399 تعداد 1...
افتتاح  دو طرح ترمينال ضبط پسته و انبارداري مواد غذايي  توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی  در تير ماه 1399

افتتاح دو طرح ترمينال ضبط پسته و انبارداري مواد غذايي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در تير ماه 1399

بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در تير ماه 1399 دوطرح تسهيلاتي متعلق به شركت اسلام بشرويه با كاربري ترمينال ضبط پسته و انبار داري و نگهداري مواد غذايي بالاي صفر درجه را بهره برداري كرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاور...
بهره مندي 1700 مشتري جديد از خدمات همراه بانك و اينترنت بانك  درسه ماهه اول 1399  توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

بهره مندي 1700 مشتري جديد از خدمات همراه بانك و اينترنت بانك درسه ماهه اول 1399 توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال جاري موفق به جذب 1701 مشتري جديد جهت بهره مندي از خدمات همراه بانك و اينترنت بانك شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، در سه ماهه اول سال جاري تع...
رسوب 37درصدي منابع گندم  توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی   درچهار ماهه اول 1399

رسوب 37درصدي منابع گندم توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی درچهار ماهه اول 1399

بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتداي طرح خريد گندم تا كنون مبلغ 249 ميليارد ريال گندم كشاورزان خريداري کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، 10هزار تن گندم از كشاورزان استان خريداري و مبلغ وا...

وصول 20 ميليارد ريال مطالبات از يك فقره پرونده توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول 1399

بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال1399 ، موفق به وصول 20 ميلياردي مطالبات يك فقره پرونده تسهيلات مشكوك الوصول شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، اين تسهيلات مربوط به كارخا...

بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی جزو ده استان برتركشور در پرداخت تسهيلات گياهان دارويي طي سال 1398

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سال1398 ، مبلغ 55 میلیارد ریال تسهیلات در زمينه كشت گياهان دارويي پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 175نفر متقاضي پر...

پرداخت 215 ميليارد ريال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی درسه ماهه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال1399 ، مبلغ 215 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 418 نفر متقا...

پرداخت 2 ميليارد ريال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزايي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی درسه ماهه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال1399 ، مبلغ 2 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزايي پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 5 نفر متقاضي پردا...

پرداخت 6 ميليارد ريال تسهیلات توسعه مكانيزاسيون توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی درسه ماهه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال 1399  ، مبلغ 6 میلیارد ریال تسهیلات توسعه مكانيزاسيون پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 17 نفر ...

پرداخت 6 میلیارد ریال تسهیلات به عشاير كوچنده توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی درسه ماهه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال1399 ، مبلغ 6 میلیارد ریال تسهیلات به عشاير كوچنده پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 17 نفر متقاضي پر...
صفحه 3 از 16ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما
bki