خراسان جنوبي

پرداخت 2 ميليارد ريال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزايي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی درسه ماهه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال1399 ، مبلغ 2 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزايي پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 5 نفر متقاضي پردا...

پرداخت 6 ميليارد ريال تسهیلات توسعه مكانيزاسيون توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی درسه ماهه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال 1399  ، مبلغ 6 میلیارد ریال تسهیلات توسعه مكانيزاسيون پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 17 نفر ...

پرداخت 6 میلیارد ریال تسهیلات به عشاير كوچنده توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی درسه ماهه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال1399 ، مبلغ 6 میلیارد ریال تسهیلات به عشاير كوچنده پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 17 نفر متقاضي پر...

پرداخت 2/5 ميليارد ريال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال1399 ، مبلغ 2/5  میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهي...

پرداخت 68 ميليارد ريال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال 1399

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی در سه ماهه اول سال1399 ، مبلغ 68  میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملي پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 16...

پويش همدلي و كمك مومنانه توسط بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي

مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي در رمضان سال 1399، مبلغ هفتاد ميليون ريال به كميته امداد امام خميني(ره) اهدا کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، در راستاي منويات مقام معظم رهبري و در...

جذب 100 درصدی اعتبار بند ب تبصره 16 در سال 1398 توسط بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي

مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي در سال 1398 ،  صد در صد تسهيلات بند ب تبصره الف (تسهيلات قرض الحسنه اشتغالزايي كميته امداد خميني(ره) و بهزيستي)  را جذب و به متقاضيان واجدالشرايط پرداخت کرد. به گزارش روابط ع...

كسب رتبه اول کاهش مانده املاك تمليكي بانك براي دومين سال متوالي توسط بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي

مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي با تلاش همكاران شعب، براي دومين سال متوالي با مانده املاك تمليكي صفر ، رتبه اول كشور را كسب کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، عدم تملیک املاک د...

كاهش 2 درصدي ريسك اعتباري در سال 1398 توسط بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي

مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي با تلاش همكاران شعب در سال 1398 بر اساس  برنامه تعهدي وصول با ريسك اعتباري 8.5 درصد در بين چهار مديريت برتر كشور قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراس...

پرداخت بيش از 9 هزار ميليارد ريال تسهیلات توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، مبلغ 9 هزار و 914 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 32189 نفر متقاضي پرداخت شد ك...

پرداخت بيش از 7 هزار ميليارد ريال تسهیلات از محل منابع داخلي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، مبلغ 7 هزار و 390 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلي به متقاضیان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 22289 نفر...

رشد 256 درصدي پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزايي توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، مبلغ 136 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزايي پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 377 نفر متقاضي پرداخت شد كه...

پرداخت211 ميليارد ريال تسهیلات از محل بند الف تبصره 18 توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، مبلغ 211 میلیارد ریال تسهیلات  از محل بند الف تبصره 18 پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 350 نفر متقاضي ...

رشد 32 درصدي پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، مبلغ 438 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 1428 نفر متقاضي پرداخت شد كه نس...

پرداخت 84 میلیارد ریال تسهیلات به عشاير كوچنده توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، مبلغ 84 میلیارد ریال تسهیلات به عشاير كوچنده پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 422 نفر متقاضي پرداخت شد.

رشد 137 درصدي پرداخت تسهیلات توسعه مكانيزاسيون توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1398

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، مبلغ 162 میلیارد ریال تسهیلات توسعه مكانيزاسيون پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 355 نفر متقاضي پرداخت شد كه...

پرداخت 489 میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، مبلغ 489 میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به متقاضيان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 1423 نفر م...

پرداخت 585 ميليارد ريال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی طي سال1398 ، بیش از 585 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، اين ميزان تسهيلات به 700 نفر متقاضي...

پرداخت بیش از 175 میلیارد ریال غرامت به باغداران خسارت دیده در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

در سال زراعی جاری ،بیش از 175 میلیارد ریال غرامت به باغداران خسارت دیده در استان خراسان جنوبی پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی این میزان غرامت به 21704 نفر ازباغداران خسارت دیده پر...

پرداخت بیش از 19 میلیارد ریال غرامت به زارعان خسارت دیده در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

در سال زراعی جاری ،بیش از 19 میلیارد ریال غرامت به زارعان خسارت دیده در استان خراسان جنوبی پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی این میزان غرامت به 2683 نفر ازکشاورزان  خسارت دیده پرداخت شد...
صفحه 3 از 15ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما
bki