خراسان جنوبي

بیمه 9 میلیون قطعه طیور در بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

 از ابتدای سال زراعی 98-97 تا پایان دی‌ماه ،9میلیون و 140 هزار قطعه  نیمچه گوشتی در استان خراسان جنوبی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، 569 نفر...

رشد 100 درصدی بیمه مراتع استان خراسان جنوبی

 از ابتدای سال زراعی 98-97 تا پایان دی‌ماه ،44000 هکتار از مراتع استان خراسان جنوبی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، طی 5  فقره قرارداد 44000 ه...

تعداد 6627 دستگاه پایانه فروش فعال بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی

 تعداد 6627 دستگاه پایانه فروش بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی فعال است . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی،رسوب پایانه های فروش استان منتهی به دی ماه 97 امسال مبلغ 201 میلیارد ریال و درصد تح...

رشد سپرده های ارزان قیمت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1397

41 درصد سپرده های بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی ازابتدای سال تا پایان دی ماه 1397 ،سپرده های ارزان قیمت است. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، این مدیریت با افزایش 6 درصدی در میزان جذب سپرده های ا...

بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی حایز رتبه دوم کشوری و استانی در سهم ازبازار

بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال 1397 ، رتبه دوم کشوری و استانی در بین سیستم بانکی را از نظر سهم از بازار کسب کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، بانک کشاورزی این استان با سهم 19.34درصد دار...

113 درصد تحقق سپرده های مردمی بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

از ابتدای سال1397 تا پایان دی ماه، 2313 میلیارد ریال منابع سپرده‌های مردمی توسط شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی جمع‌آوری شده است. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، تحقق سپرده های مردمی...

بیمه 21 هزار هکتار از باغات و 18 هزار از اراضی زراعی استان خراسان جنوبی

 از ابتدای سال زراعی 98-97 تا پایان دی ماه ، 21 هزار هکتار از باغات و 18 هزار هکتار از مزارع استان خراسان جنوبی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، طی این م...

پرداخت2694 فقره تسهیلات توسط شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و زودبازده

   شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، بیش از 1300 میلیارد ریال تسهیلات برای تامین مالی به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و زودبازده پرداخت کرد.  به گزارش روابط عمومی مدیریت ...

پرداخت11287 فقره تسهیلات توسط شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از محل وجوه اداره شده

 شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، مبلغ 2011 میلیارد ریال تسهیلات از محل وجوه اداره شده پرداخت کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، طی این مدت،تعدا...

پرداخت4094 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی توسط شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

 شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، مبلغ 4094 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، طی این مدت،تعدا...

پرداخت 4 میلیارد ریال تسهیلات به فعالیت های پزشکی و دامپزشکی توسط بانک کشاورزی در خراسان جنوبی

 شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، مبلغ 4 میلیارد ریال تسهیلات برای فعالیت های پزشکی و دامپزشکی به متقاضیان واجد الشرایط پرداخت کرد.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی...

پرداخت280 میلیارد ریال تسهیلات احیای باغات توسط شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

 شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، مبلغ 280 میلیارد ریال تسهیلات برای احیای باغات پرداخت کردند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، طی این مدت به  ...

پرداخت 28 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، مبلغ 28 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، طی این مدت، به 164 نفر از...

بهره مندی1960 نفر عشایر استان خراسان جنوبی ازتسهیلات عشایر کوچنده بانک کشاورزی

 شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، 267 میلیارد ریال تسهیلات به عشایر استان پرداخت کردند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، طی مدت مذکور، 1960 نفر از ...

پرداخت تسهیلات سرمازدگی به بیش از 7000 نفر از کشاورزان خراسان جنوبی

 شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، مبلغ 350 میلیارد ریال تسهیلات سرمازدگی به کشاورزان خسارت دیده پرداخت کردند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، طی م...

پرداخت 149 میلیارد ریال تسهیلات صنایع تبدیلی تکمیلی توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، 149 میلیارد ریال تسهیلات صنایع تبدیلی تکمیلی به متقاضیان پرداخت کردند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، طی مدت مذکور 30...

صدور 418 فقره ضمانتنامه توسط شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، مبلغ 144 میلیارد ریال ضمانتنامه برای متقاضیان صادر کردند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، طی این مدت 418 فقره ضمانتنام...

بهره مندی 20 نفر گلخانه دار خراسان جنوبی از تسهیلات بانک کشاورزی

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، 47 میلیارد ریال تسهیلات به گلخانه داران استان پرداخت کردند.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، طی این مدت ،به 20 نفر از م...

پرداخت 6000 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تاپایان دی ماه ، 6000 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی، این میزان تسهیلات به29153 نفر پرداخت شد ...

پرداخت 716 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی توسط بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

 شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، 716 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان جنوبی، این میزان ...
صفحه 8 از 15ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما
bki