البرز

کسب رتبه دوم کشوری در انجام برنامه تعهدی سپرده های مردمی

شعب بانک کشاورزی در استان البرز   از ابتدای فروردین ماه سال جاری  تا دهه مبارک فجر مبلغ  35میلیارد و 603 میلیون ریال سپرده های مردمی با رعایت ترکیب سپرده های ارزان قیمت نسبت به گران قیمت جذب کرده است . به گز...

افزایش 16درصدی وصول مطالبات توسط بانك كشاورزي استان البرز

شعب بانک کشاورزی  استان البرز تا پایان دی ماه سال جاری  مبلغ 7 هزارو 110 میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی به متقاضیان را وصول کردند . به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان البرز ، این میزان از وصول مطالبات...

پرداخت 847 میلیارد ریال تسهیلات بنگاه های کوچک و متوسط توسط شعب بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز  از ابتدای سال جاری تا دهه مبارک فجر  ، مبلغ   847میلیارد ریال  تسهیلات در راستای رونق تولید از محل اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط  پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومي مد...

پرداخت بیش از 156 میلیارد ریال تسهیلات پروژه توسعه کشت های گلخانه ای توسط شعب بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز  از ابتدای سال جاری تا دهه مبارک فجر  ، مبلغ   156میلیارد ریال  تسهیلات پروژه توسعه کشت های گلخانه ای و تولید محصولات کشاورزی  پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت ش...

صدور بیش از 187 میلیارد ريال ضمانت نامه توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی  استان البرز  از ابتدای سال تا پایان دی ماه سال جاری  مبلغ   187 میلیارد  ریال ضمانت نامه برای  متقاضیان صادر کرد. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي  استان البرز...

پویش اخبار دهه فجر/پرداخت بیش از 9 میلیارد ريال تسهيلات قرض الحسنه صندوق توسعه اشتغال زایی ایثارگران (بند پ ماده 89) توسط شعب بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی  استان البرز  از ابتدای سال  تا پایان دی ماه سال جاری مبلغ  13 میلیارد و 550میلیون  ریال تسهيلات قرض الحسنه صندوق توسعه اشتغال زایی ایثارگران  به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش...

پویش اخبار دهه فجر/پرداخت بیش از564 میلیارد ريال تسهيلات قرض الحسنه ازدواج توسط شعب بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی در استان البرز  از ابتدای سال  تا دهه مبارک فجر  مبلغ  564میلیارد ریال تسهيلات قرض الحسنه ازدواج  به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي استان البرز ،...

پرداخت 150 میلیارد ريال تسهيلات ضریب مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی استان البرز در مقطع زمانی منتهی به دهه مبارک فجر

شعب بانک کشاورزی در استان البرز در راستای افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در استان تا کنون مبلغ 150 میلیارد ریال تسهيلات به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي در استان البرز ، این میزان تسهیل...

پویش اخبار دهه فجر/پرداخت 155 میلیارد ريال تسهيلات بند ب تبصره 16 سازمان بهزیستی

شعب بانک کشاورزی  استان البرز  از ابتدای ابلاغ اعتبار درسال 99تا پایان دی ماه سال جاری  مبلغ 155  میلیارد ریال تسهيلات  بند ب تبصره 16 سازمان بهزیستی به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت ...

پرداخت 66 میلیارد 500 میلیون ریال تسهيلات اشتغال پایدار توسط بانک کشاورزی استان البرز در مقطع زمانی منتهی به دهه مبارک فجر

شعب بانک کشاورزی در استان البرز  از ابتدای ابلاغ اعتبار درسال 99تا کنون مبلغ  66 میلیارد 500 میلیون ریال تسهيلات  اشتغال پایدار  در مناطق روستایی و عشایری و نهاد های حمایتی به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش ر...

پرداخت بیش از 9 هزارو 400 میلیارد ریال تسهيلات توسط شعب استان البرز در مقطع زمانی منتهی به دهه مبارک فجر

شعب بانک کشاورزی استان البرز  از ابتدای سال جاری تا دهه مبارک فجر بیش از 9 هزارو    400   میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزی استان البرز ، این...

صدور بیش از 161 میلیارد ريال ضمانت نامه توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز  از ابتدای سال تا پایان آذر ماه 1399مبلغ   161 میلیارد  ریال ضمانت نامه برای  متقاضیان صادر کرد. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي  استان البرز ، این میزان ضما...

پرداخت بیش از 9 میلیارد ريال تسهيلات قرض الحسنه صندوق توسعه اشتغالزایی ایثارگران (بند پ ماده 89) توسط شعب بانک کشاورزی استان البرز درپایان سه ماهه سوم سال 1399

شعب بانک کشاورزی  استان البرز  از ابتدای سال  تا پایان آذر ماه 1399مبلغ  9 میلیارد و 550میلیون  ریال تسهيلات قرض الحسنه صندوق توسعه اشتغالزایی ایثارگران  به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط...

پرداخت 556 میلیارد ريال تسهيلات قرض الحسنه ازدواج توسط شعب بانک کشاورزی استان البرز درپایان سه ماهه سوم سال 1399

شعب بانک کشاورزی  استان البرز  از ابتدای سال  تا پایان آذر ماه 1399مبلغ  556 میلیارد ریال تسهيلات قرض الحسنه ازدواج  به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي  استان...

پرداخت بیش از 104 میلیارد ريال تسهيلات حمایتی طرح های کمیته امداد (ابلاغی سال 99)توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی  استان البرز  از ابتدای ابلاغ اعتبارتبصره 16 در سال 99تا پایان آذر ماه مبلغ 104 میلیارد و 650 میلیون  ریال تسهيلات حمایت از طرح کمیته امداد امام خمینی (ره)  به متقاضیان پرداخت کردند. ...

پرداخت بیش از 14 میلیارد ريال تسهيلات بند ب تبصره 16 سازمان بهزیستی (ابلاغی سال 1399)توسط بانک کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی  استان البرز  از ابتدای ابلاغ اعتبار درسال 99تا پایان آذر ماه مبلغ 14میلیارد و 300میلیون ریال تسهيلات  بند ب تبصره 16 سازمان بهزیستی به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك ك...

پرداخت بیش از6 هزارو 347 میلیارد ریال تسهيلات توسط شعب استان البرز در پایان سه ماهه سوم سال 1399

شعب بانک کشاورزی استان البرز  از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه بیش از 6 هزارو 347 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزی استان البرز ، این میزان تسهیلات به 4582 &n...

کاهش ریسک اعتباری توسط بانك كشاورزي استان البرز درمقطع پایان آذرماه سال 1399

شعب بانک کشاورزی  استان البرز  طی سه ماهه اول سال جاری عملکردی به میزان 8.71 درصد در زمینه ریسک اعتباری را نشان می دهد. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي  استان البرز ، این میزان ریسک  اعتباری&nb...

افزایش 17درصدی وصول مطالبات توسط بانك كشاورزي استان البرز در پایان آذرماه سال 1399

شعب بانک کشاورزی  استان البرز تا پایان سه ماهه سوم سالجاری  مبلغ 6هزارو 419 میلیارد ریال از تسهیلات پرداختی به متقاضیان را وصول کرده  است . به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك كشاورزي  استان البرز ، این میز...
گزارش ویژه: بانک کشاورزی، حامی تولید و کارآفرینان / حمایت 11 میلیاردی بانک کشاورزی از راه اندازی مجموعه تولیدی ایران نشاء در البرز

گزارش ویژه: بانک کشاورزی، حامی تولید و کارآفرینان / حمایت 11 میلیاردی بانک کشاورزی از راه اندازی مجموعه تولیدی ایران نشاء در البرز

استان البرز همواره در اقتصاد ایران به عنوان یک استان استراتژیک شناخته می‌شود. همسایگی با چهار استان مهم صنعتی کشور و قرار گرفتن در مسیر 14 استان کشور، همجواری با پایتخت، تراکم جمعیتی بالا و ارتباط نزدیک با یک بازار حدوداً 20 ...
صفحه 1 از 22ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما
bki