خوزستان

پرداخت 1628 میلیارد ريال تسهيلات صندوق توسعه ملی توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی استان خوزستان از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه بیش از 1628 میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت كردند به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان این می...

فروش 24013 عدد خدمت همراه بانک در بانک کشاورزی استان خوزستان

بانک کشاورزی استان خوزستان موفق شد به فروش 24013 عدد خدمت همراه بانک دست پیدا کند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان ،شعب استان در یازده ماه سال جاری موفق شدند 24013 عدد خدمت همراه بانک را در اختیار مشتری...

پرداخت 3109 میلیارد ريال تسهيلات کشاورزی زیر بخش زراعت توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی یازده ماهه سال 1399 مبلغ 3109 میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی زیر بخش زراعت را به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان این میزان...

پرداخت 95 میلیارد ريال تسهيلات خوداشتغالی مددجویان بهزیستی توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی یازده ماهه سال 1399 مبلغ 95 میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی مددجویان بهزیستی به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان این میزا...

پرداخت 1040 میلیارد ريال تسهيلات گلخانه ای توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان  طی  یازده ماهه سال 1399 مبلغ 1040 میلیارد  ریال تسهیلات گلخانه ای  به متقاضیان زیربخش های  کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان ...

افتتاح حساب 320 میلیارد ریال سپرده طرح باران در استان خوزستان

  بانک کشاورزی استان خوزستان مبلغ320 میلیاردریال سپرده طرح باران افتتاح کرد. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان خوزستان شعب این بانک مبلغ320 میلیارد ریال سپرده  طرح باران  14217 را برای نفرمتقاضی افتتاح ک...

پرداخت 214 میلیارد ريال تسهيلات خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی(ره) توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان  طی  یازده ماهه سال 1399 مبلغ 214  میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی کمیته امدادامام خمینی(ره)به متقاضیان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك در استان خوزستان این می...

فروش 2321 عدد خدمت اینترنت بانک در بانک کشاورزی استان خوزستان

  بانک کشاورزی استان خوزستان  موفق شد به فروش 2321 عدد خدمت اینترنت بانک دست پیدا کند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان ،شعب استان در یازده ماه سال جاری موفق شدند 2321 عدد خدمت اینترنت ب...

پرداخت 3850 میلیارد ريال تسهيلات مکانیزاسیون توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان  طی  یازده ماهه سال 1399 مبلغ 3850 میلیارد  ریال تسهیلات مکانیزاسیون به متقاضیان زیربخش های  کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزس...

پرداخت 801 میلیارد ريال تسهيلات غیرمترقبه سیل توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان  طی  یازده ماهه سال 1399 مبلغ 801 میلیارد  ریال تسهیلات جبران خسارت  سیل به متقاضیان زیربخش های  کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در ا...

پرداخت 1883 میلیارد ريال تسهيلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان  طی  یازده ماهه سال 1399 مبلغ 1883 میلیارد  ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان این میزان تسهیل...

افتتاح حساب 70 میلیارد ریال سپرده آتیه طلایی در استان خوزستان

بانک کشاورزی استان خوزستان 70میلیاردریال سپرده آتیه طلایی افتتاح کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان شعب این بانک مبلغ70 میلیارد ریال سپرده  آتیه طلایی  را در مقطع پایان بهمن ماه سال جاری ب...

تحقق 110 درصدی برنامه سپرده های مردمی در بانک کشاورزی استان خوزستان.

میزان سپرده های بانک کشاورزی استان خوزستان در پایان بهمن ماه سال جاری به 110درصد برنامه تعهدی رسید.  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان ،شعب استان  ضمن تحقق 110 درصدی تعهدات تعیین شده درپایان بهم...

بهره برداری از واحد گلخانه در استان خوزستان

با تسهيلات بانك كشاورزي، واحد گلخانه سبزی و صیفی به ظرفیت 240تن تولید سبزی و صیفی در شهرستان باغملک استان خوزستان به بهره برداری رسید . به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك در استان خوزستان،  كل سرمايه اين طرح  بالغ ب...
بهره برداری از واحد 1000راسی پرورش گاومیش  در استان خوزستان

بهره برداری از واحد 1000راسی پرورش گاومیش در استان خوزستان

با استفاده از تسهيلات بانك كشاورزي، واحد پرورش گاومیش تعاونی کارون صابرین به ظرفیت 1000راس گاومیش شیری در شهرستان اهواز استان خوزستان به بهره برداری رسید . به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان،  كل...
احداث کارخانه 20 هزار تنی خوراک دام و طیور با حمایت بانک کشاورزی در استان خوزستان

احداث کارخانه 20 هزار تنی خوراک دام و طیور با حمایت بانک کشاورزی در استان خوزستان

با استفاده از تسهيلات بانك كشاورزي، کارخانه تولیدخوراک دام و طیور  به ظرفیت 20000تن در شهرستان بهبهان استان خوزستان به بهره برداری رسید . به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان،  كل سرمايه اين ط...

بهره برداری از واحد گلخانه در استان خوزستان

با تسهيلات بانك كشاورزي، واحد گلخانه سبزی و صیفی به ظرفیت 240تن تولید سبزی و صیفی در شهرستان باغملک استان خوزستان به بهره برداری رسید . به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك در استان خوزستان،  كل سرمايه اين طرح  بالغ ب...

بهره برداری از واحد کارخانه تولید خوراک دام بران در استان خوزستان

با تسهيلات بانك كشاورزي، واحد  کارخانه تولید خوراک دام بران به ظرفیت 75000تن تولید خوراک دام در سال در شهرستان دزفول استان خوزستان به بهره برداری رسید . به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك در استان خوزستان،  كل سرماي...

پرداخت 1087میلیارد ريال سایر پرداختی های بخش کشاورزی توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان  طی  ده ماهه سال 1399 مبلغ 1087میلیارد  ریال تسهیلاتی به سایر بخش های  کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان این میزان تسهیلات ...
پویش اخبار دهه فجر/بهره برداری از واحد پرورش ماهیان خاویاری در استان خوزستان با حمایت 45 میلیاردی بانک کشاورزی

پویش اخبار دهه فجر/بهره برداری از واحد پرورش ماهیان خاویاری در استان خوزستان با حمایت 45 میلیاردی بانک کشاورزی

با استفاده از تسهيلات بانك كشاورزي، واحد پرورش ماهیان خاویاری  به ظرفیت 180تن درسال در شهرستان گتوند استان  خوزستان به بهره برداری رسید . به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان،  كل سرمايه ...
صفحه 1 از 39ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما
bki