خوزستان

پرداخت 2024 میلیارد ريال سایر پرداختی های بخش کشاورزی توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی سال 1399 مبلغ 2024 میلیارد ریال تسهیلاتی به سایر بخش های کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان این میزان تسهیلات به 1553 نفر متقاضی پرداخت شد.

پرداخت 923میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده استان خوزستان

تا کنون بیش از923میلیارد ریال غرامت به کشاورزان ، دامداران و بهره برداران خسارت دیده در استان خوزستان پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان، در سال زراعی جاری ،صندوق بیمه کشاورزی اين استان بیش از 9...

پرداخت 4496 میلیارد ريال تسهيلات کشاورزی زیر بخش زراعت توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی سال 1399 مبلغ 4496 میلیارد ریال تسهیلات کشاورزی زیر بخش زراعت را به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان این میزان تسهیلات به...

پرداخت 128 میلیارد ريال تسهيلات رونق تولید توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی سال 1399 مبلغ 128 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به متقاضیان زیربخش های کشاورزی و صنعت پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان این میزان تسهیلات به 19 نفر ...

پرداخت 3050 میلیارد ريال تسهيلات بخش خدمات توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی سال 1399 مبلغ 3050 میلیارد ریال تسهیلات بخش خدمات به متقاضیان زیربخش های کشاورزی و صنعت پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان این میزان تسهیلات به 5569 نف...

پرداخت 19 میلیارد ريال تسهيلات خوداشتغالی ایثارگران توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی سال 1399 مبلغ 19 میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی ایثارگران به متقاضیان زیربخش های خدمات پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان این میزان تسهیلات به 39 نفر ...

افتتاح حساب 75 میلیارد ریال سپرده آتیه طلایی در استان خوزستان

بانک کشاورزی استان خوزستان بیش از 75میلیاردریال سپرده آتیه طلایی افتتاح کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان شعب این بانک مبلغ75میلیارد ریال سپرده آتیه طلایی را در مقطع پایان سال 1399 برای 7100 نفرمتقاض...

پرداخت 13 میلیارد ريال تسهيلات ارزان قیمت عشایرکوچنده توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی سال 1399 مبلغ 13 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت عشایرکوچنده به متقاضیان زیربخش های خدمات پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان این میزان تسهیلات به 50 نف...

پرداخت 6079 میلیارد ريال تسهيلات سرمایه در گردش دام و طیور توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی سال 1399 مبلغ 6079 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش دام وطیور به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان این میزان تسهیلات به...

پرداخت 652 میلیارد ريال تسهيلات شیلات و آبزیان توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی سال 1399 مبلغ 652 میلیارد ریال تسهیلات شیلات و آبزیان به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان این میزان تسهیلات به 293 نفر مت...

پرداخت 231 میلیارد ريال تسهيلات خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی(ره) توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی سال 1399 مبلغ 231 میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی کمیته امدادامام خمینی(ره)به متقاضیان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك در استان خوزستان این میزان تسهیلات به 525 نفر متقاضی پ...

فروش 26648 عدد خدمت همراه بانک در بانک کشاورزی استان خوزستان

بانک کشاورزی استان خوزستان موفق شد به فروش 26648 عدد خدمت همراه بانک دست پیدا کند.به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان ،شعب استان در سال 1399 موفق شدند 26648 عدد خدمت همراه بانک را در اختیار مشتریان قرار دهند...

پرداخت 1085 میلیارد ريال تسهيلات بذورگواهی شده توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی سال 1399 مبلغ 1085 میلیارد ریال تسهیلات بذورگواهی شده به متقاضیان زیربخش های خدمات پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان این میزان تسهیلات به 18 نفر متقاض...

فروش 217 میلیارد ریالی کارت های هدیه مهر گستر در بانک کشاورزی استان خوزستان

بانک کشاورزی استان خوزستان موفق شد به فروش 217 میلیارد ریالی کارت های هدیه دست پیداکند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان ،شعب استان در سال 1399 موفق شدند فروش کارت های هدیه مهر گستررا به مبلغ 217 میلیا...
تحقق بیش از 124 درصدی برنامه سپرده های مردمی در بانک کشاورزی استان خوزستان

تحقق بیش از 124 درصدی برنامه سپرده های مردمی در بانک کشاورزی استان خوزستان

میزان سپرده های بانک کشاورزی استان خوزستان در پایان سال 1399 به 124درصد برنامه تعهدی رسید. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان ،شعب استان ضمن تحقق 124 درصدی تعهدات تعیین شده درپایان سال1399 ،حدود 67 هزار می...

فروش 2499 عدد خدمت اینترنت بانک در بانک کشاورزی استان خوزستان

بانک کشاورزی استان خوزستان موفق شد به فروش 2499 عدد خدمت اینترنت بانک دست پیدا کند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان ،شعب استان در سال 1399 موفق شدند 2499 عدد خدمت اینترنت بانک را در اختیار مشتریان قرا...

پرداخت 4193 میلیارد ريال تسهيلات مکانیزاسیون توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان ،طی سال 1399، مبلغ 4193 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان ، این میزان تسهیلات به 3577 نفر...

پرداخت 1880 میلیارد ريال تسهيلات قرض الحسنه ازدواج توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی سال 1399، مبلغ 1880 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان این میزان تسهیلات به 3662 نفر متقاضی پرداخت ش...

پرداخت 1186 میلیارد ريال تسهيلات گلخانه ای توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی سال 1399، مبلغ 1186 میلیارد ریال تسهیلات گلخانه ای به متقاضیان زیر بخش های کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان، این میزان تسهیلات به 293 نفر متق...

پرداخت 826 میلیارد ريال تسهيلات غیرمترقبه سیل توسط بانك كشاورزي استان خوزستان

شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی سال 1399 مبلغ 826 میلیارد ریال تسهیلات جبران خسارت سیل به متقاضیان زیر بخش های کشاورزی پرداخت كردند. به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك کشاورزی در استان خوزستان این میزان تسهیلات به 2184 نفر...
صفحه 1 از 41ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما
bki