لرستان

قدردانی معاون وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از عملکرد بانک کشاورزی در لرستان

قدردانی معاون وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از عملکرد بانک کشاورزی در لرستان

عیسی منصوری  معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اهدای لوح سپاس  از عملکرد مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان تشکر و قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت  شعب بانک کشاورزی استا...

پرداخت بیش از 12 میلیارد و 476 میلیون ریال غرامت به دامداران خسارت دیده در بانک کشاورزی استان لرستان

در شش ماهه اول سال زراعی جاری ، بیش از 12 میلیارد و 476 میلیون ریال غرامت به دامداران خسارت دیده در استان لرستان پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان، این میزان غرامت به 429 نفر از خسارت دیدگان د...

بیمه بیش از 119 هزار هکتار از اراضی در بانک کشاورزی استان لرستان

در سال زراعی 1400-1399 بیش از 119 هزار هکتار از زمین های کشاورزی در استان لرستان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، تعداد 30580  بیمه گذار محصولات خود را تح...

بیمه 2090 هکتار از باغات در بانک کشاورزی استان لرستان

در سال زراعی 1400-1399 بیش از 2090  هکتار از باغات در استان لرستان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، تعداد 2336 بیمه گذار محصولات خود را تحت پوشش صندوق بیم...

بیمه بیش از 20 میلیون قطعه انواع طیوردر بانک کشاورزی استان لرستان

در سال زراعی 1400-1399 بیش از  20 میلیون قطعه طیور در استان لرستان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، تعداد 1003  بیمه گذار طیور خود را تحت پوشش صندوق ...

بیمه بیش از 808 هزار واحد دامی در بانک کشاورزی استان لرستان

در سال زراعی 1400-1399  قریب به 808329  واحد دامی در استان لرستان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، تعداد 27023  بیمه گذار دام خود را تحت پوشش صن...

بیمه بیش از 128 هکتار تنه درختان در بانک کشاورزی استان لرستان

در سال زراعی 1400-1399 بیش  از 128  هکتار تنه درختان در استان لرستان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، تعداد 162 بیمه گذار تنه درختان خود را تحت پوشش ...
قدردانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از بانک کشاورزی

قدردانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از بانک کشاورزی

دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اهدای لوح سپاس از بانک کشاورزی استان لرستان  قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان، دکتر منصوری با اهدای ل...

بیمه بیش از 11 میلیون و 960هزار قطعه بچه ماهی در بانک کشاورزی استان لرستان

در سال زراعی 1400-1399 بیش از 11 میلیون و 960 هزار قطعه بچه ماهی در زیر بخش آبزیان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، تعداد 27 نفر بیمه گذار آبزیان خود را تحت پوشش...

پرداخت بیش از 5 میلیارد و 449 میلیون ریال غرامت به دامداران خسارت دیده در بانک کشاورزی استان لرستان

در شش ماهه اول سال زراعی جاری ، بیش از 5 میلیارد و 449 میلیون ریال غرامت به دامداران خسارت دیده در استان لرستان پرداخت شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان، این میزان غرامت به 239 نفر از خسارت دیدگان در...

بیمه بیش از 127 هکتار تنه درختان در بانک کشاورزی استان لرستان

در سال زراعی 1400-1399 بیش  از 127  هکتار تنه درختان در استان لرستان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، تعداد 160 بیمه گذار تنه درختان خود را تحت پوشش ...

بیمه بیش از 16 میلیون قطعه انواع طیوردر بانک کشاورزی استان لرستان

در سال زراعی 1400-1399 بیش از  16 میلیون قطعه طیور در استان لرستان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، تعداد 785  بیمه گذار طیور خود را تحت پوشش صندوق بیم...

بیمه 2038 هکتار از باغات در بانک کشاورزی استان لرستان

در سال زراعی 1400-1399 بیش از 2038  هکتار از باغات در استان لرستان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، تعداد 2264 بیمه گذار محصولات خود را تحت پوشش صندوق بیم...

بیمه بیش از 10 میلیون قطعه بچه ماهی در بانک کشاورزی استان لرستان

در سال زراعی 1400-1399 بیش از 10 میلیون قطعه بچه ماهی در زیر بخش آبزیان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، تعداد 21 نفر بیمه گذار آبزیان خود را تحت پوشش صندوق بیمه...

بیمه بیش از 786 هزار واحد دامی در بانک کشاورزی استان لرستان

در سال زراعی 1400-1399  قریب به 786016  واحد دامی در استان لرستان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، تعداد 25911  بیمه گذار دام خود را تحت پوشش صن...

بیمه بیش از 115 هزار هکتار از اراضی در بانک کشاورزی استان لرستان

در سال زراعی 1400-1399 بیش از 115 هزار هکتار از زمین های کشاورزی در استان لرستان تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، تعداد 29849  بیمه گذار محصولات خود را تح...

صدور 578 میلیارد ریال ضمانت نامه بانکی توسط بانک کشاورزی استان لرستان

شعب بانک کشاورزی استان لرستان در یازده ماهه سال جاری 578 میلیارد ریال ضمانت نامه برای متقاضیان صادر کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، با صدور این میزان ضمانت نامه برای فعالان اقتصادی برنامه تعهد...

تحقق 107 درصدی برنامه جذب سپرده های مردمی توسط بانک کشاورزی استان لرستان

برنامه جذب سپرده های مردمی شعب بانک کشاورزی استان لرستان تا پایان بهمن ماه سال جاری 107 درصد محقق شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک در استان لرستان ، با جمع آوری6 هزار و 83 میلیارد ریال سپرده در سال جاری ، برنامه سپرده ه...

پرداخت بیش از 385 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبار بند الف تبصره 18 قانون بودجه توسط بانک کشاورزی استان لرستان

شعب بانک کشاورزی استان لرستان در یازده ماهه سال جاری بیش از 385  میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات بند الف تبصره 18(ماده 52) سال 99 به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاور...

سهم 90.7 درصدی بخش کشاورزی از تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی استان لرستان

شعب بانک کشاورزی استان لرستان در یازده ماهه سال جاری 90.7 درصد تسهیلات پرداختی خود را در اختیار کشاورزان قرار دادند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان ، شعب بانک کشاورزی استان لرستان در سال 99 مبلغ 9310 ...
صفحه 1 از 44ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
قالب دلخواه شما
bki